Για την προστασία των φλαμίνγκο και των Αλυκών Λάρνακας από την ανθρώπινη όχληση

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας της Κύπρου με αφορμή την αυξημένη παρουσία ανθρώπων στην Αλυκή Λάρνακας λόγω της παρουσίας αριθμού φλαμίνγκο επισημαίνει ότι, η παρενόχληση οποιουδήποτε άγριου πτηνού απαγορεύεται σύμφωνα με τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο.

Δυστυχώς λόγω της εγγύτητας των φλαμίνγκο σε προσβάσιμα για το κοινό σημεία, μεγάλος αριθμός περιηγητών μεταβαίνουν πολύ κοντά – ακόμα και εντός της Αλυκής- με σκοπό να τα φωτογραφίσουν με επακόλουθο να προκαλείται μεγάλη όχληση και ταλαιπωρία στα πτηνά που ξεχειμωνιάζουν στην Αλυκή.

Τα φλαμίνγκο είναι απειλούμενα άγρια πτηνά τα όποια έρχονται στην Κύπρο σε σημαντικά μεγάλους αριθμούς, όταν το ευνοούν οι καιρικές συνθήκες, με σκοπό να ξεχειμωνιάσουν και να τραφούν σε ησυχία για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τις περιοχές φωλεοποίησης (κυρίως Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία). Εάν τα πτηνά που ξεχειμωνιάζουν ενοχλούνται και ο άνθρωπος επεμβαίνει χωρίς έλεγχο στις περιοχές προστασίας και ειδικά εντός των Αλυκών, τότε τα πτηνά εκτός του ότι μπορεί να φύγουν από τις περιοχές που ενοχλούνται, είναι επίσης πιθανό να μην μπορέσουν να συγκεντρώσουν την απαραίτητη ενέργεια, που απαιτείται, για το ταξίδι της επιστροφής στους χώρους φωλεοποίησης.

Συνεπώς οι πράξεις και οι δράσεις του κοινού θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές και διακριτικές και να θαυμάζουν τα πτηνά από απόσταση χωρίς να τα ενοχλούν.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας επισημαίνει ότι, το κοινό θα πρέπει να ενεργεί λελογισμένα, να σέβεται το φυσικό περιβάλλον και να ακολουθεί τους πιο κάτω κανόνες:
– Για παρατήρηση να χρησιμοποιούνται τα πτηνοπαρατηρητήρια που υπάρχουν στην περίμετρο των Αλυκών ή / και ο παρακείμενος πεζόδρομος που υπάρχει σε ορισμένα σημεία των Αλυκών.
– Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εισέρχονται άτομα δίπλα ή εντός του νερού της Αλυκής ή και στις περιοχές εντός των Αλυκών παρά μόνο πάνω στον παρακείμενο πεζόδρομο.

Τέλος καλείται το κοινό όπως όταν εντοπίζουν άτομα εντός των Αλυκών να ενημερώνουν το Επαρχιακό Γραφείο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας Λάρνακας στα τηλέφωνα 24805128 (ώρες γραφείου) και 99634325 (όλο το 24ωρό).

15 Ιανουαρίου 2018ΚατηγορίεςΆγρια ζωή

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: