Κοινή ανακοίνωση δασολόγων και δασοφυλάκων για τα προβλήματα του Δασικού Τομέα

Κοινή ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.Δ.Δ.Υ) με αφορμή τα λειτουργικά προβλήματα των Δασικών Υπηρεσιών, τις καθυστερήσεις πληρωμών των δεδουλευμένων των δασικών υπαλλήλων και την εν γένει κατάσταση που επικρατεί στο Δασικό Τομέα.

Αθήνα, 2/2/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Είναι γνωστό ότι οι δασικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και το Υ.Π.Ε.Ν έχουν σαν κύρια αρμοδιότητα την υλοποίηση των προγραμμάτων δασοπροστασίας, θήρας και πρόληψης των λαθροϋλοτομιών.

Εκείνο όμως που δεν είναι γνωστό είναι ότι οι υπάλληλοι αυτοί καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους εργαζόμενοι μέσα σε ακραίες, επικίνδυνες και αντίξοες συνθήκες εργασίας, όλες τις μέρες και ώρες της εβδομάδας χωρίς τελικά να αμείβονται, μιας και η απραξία των υπευθύνων και η γενικόλογη επίκληση της «εσωτερικής γραφειοκρατίας», δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των δαπανών που προκαλούνται από τη λειτουργία των υπηρεσιών.

Οι πολύχρονες καθυστερήσεις για την καταβολή των πάσης φύσεως δαπανών, τόσο σε πιστωτές όσο και (κυρίως) σε εργαζόμενους, έχουν καταστήσει αναξιόπιστη την ίδια την Υπηρεσία απέναντί τους και βεβαίως δυσχεραίνουν τον όποιο προγραμματισμό για την υλοποίηση των νευραλγικών και απαραίτητων προγραμμάτων για την προστασία των δασών.

Δυστυχώς παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις της πολιτικής και της υπηρεσιακής ηγεσίας του Υ.Π.Ε.Ν, της διοίκησης του Πράσινου Ταμείου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, λύση στο πρόβλημα αυτό δεν έχει δοθεί.

Τα Σωματεία μας έχουν θέσει επανειλημμένα το θέμα στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΕΝ, χωρίς αυτή να ανταποκριθεί και να δώσει μόνιμη λύση.

Για το λόγο αυτό και βρισκόμενοι μπροστά σε πλήρες αδιέξοδο εξαντλήσαμε τα όρια της συνδικαλιστικής μας δυνατότητας και με προσωπικές παρεμβάσεις μας, συμβάλαμε στην εξεύρεση προσωρινής λύσης για την καταβολή των δεδουλευμένων των συναδέλφων του έτους 2015, από το Πράσινο Ταμείο.

Από τότε είχαμε καταστήσει σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ότι έπρεπε με πρωτοβουλία του Υ.Π.ΕΝ, άμεσα και εν όψει των επόμενων υποχρεώσεων, να δρομολογηθεί νομοθετική λύση που θα έλυνε με πάγιο και αποτελεσματικό τρόπο τα γραφειοκρατικά και διαχειριστικά προβλήματα και θα εξασφάλιζε τη απρόσκοπτη λειτουργία των δασικών Υπηρεσιών.

Μέχρι σήμερα δυστυχώς ούτε λύση βρέθηκε ούτε απάντηση δόθηκε από την πολιτική ηγεσία , που έχει την ευθύνη για τη δασική πολιτική, αλλά δυστυχώς και από τη διοίκηση που δεν φάνηκε αντάξια των προσδοκιών των κλάδων μας. Φαίνεται πώς τελικά το γνωστό πια «πλεόνασμα» όχι μόνο είναι πλασματικό, αλλά τροφοδοτείται από τα χρωστούμενα στους εργαζόμενους και από τη μη εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κράτους.

Εξαντλώντας κάθε περιθώριο υπομονής, επανερχόμαστε και ρωτάμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

 • τί θα γίνει και πότε επιτέλους θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα των ετών 2016 και 2017, είτε αυτά αφορούν δαπάνες που είχαν προβλεφθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό, είτε στο Πράσινο Ταμείο;
 • πώς είναι δυνατόν το Υ.Π.Ε.Ν να ζητά από τους εργαζόμενους στις Δασικές Υπηρεσίες μέσα σε αυτές τις συνθήκες φτωχοποίησης που βιώνουμε όλοι, να εργάζονται χωρίς να αμείβονται;
 • ως πότε θα πληρώνουν οι συνάδελφοι μας τις λειτουργικές δαπάνες (καύσιμα, λογαριασμούς κ.λ.π) από την «τσέπη» τους;
 • ποια η πρόβλεψη της διοίκησης, είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο, για την εξασφάλιση πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς για δαπάνες των προηγούμενων ετών οι οποίες δεν καταβλήθηκαν στους δικαιούχους ? Υπάρχουν εγγραφές στους σχετικούς κωδικούς του προϋπολογισμού;
 • πώς θα εξασφαλιστεί θεσμικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις η διαθεσιμότητα πιστώσεων και η άμεση εκκαθάριση των προγραμματισμένων τρεχουσών και ανειλημμένων δαπανών και συνεπώς η αποκατάσταση της αξιοπιστίας μας έναντι των πιστωτών (καύσιμα κ.λ.π);
 • τι θα γίνει με τον νέο προγραμματισμό των εν λόγω δραστηριοτήτων;
 • μήπως τελικά δεν θέλει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να δουλέψουν αποτελεσματικά οι πλέον νευραλγικές υπηρεσίες για τις οποίες έχει την ευθύνη της πολιτικής που υλοποιούν;

Υπενθυμίζουμε ότι το έργο των δασικών υπηρεσιών δεν είναι «μελέτες για τις μελέτες» και η «θεωρητική ανάλυση προβλημάτων», αλλά κυρίως έργο πεδίου, συνδεδεμένο με την προστασία τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της δημόσιας περιουσίας. Το έργο αυτό προϋποθέτει την αδιάλειπτη παρουσία των δασικών στην ύπαιθρο, είτε μιλάμε για τη δασοπροστασία, είτε για τη θήρα, είτε για τη διαχείριση των δασών, είτε ακόμα για τους δασικούς χάρτες και τα λοιπά αντικείμενα του Τομέα.

Θα περιμέναμε ενόψει όλων αυτών το αρμόδιο Υπουργείο να επιδείκνυε μεγαλύτερη ευαισθησία και αποτελεσματικότητα . Αντί αυτών των χαρακτηριστικών, βλέπουμε μια συνεχή επικοινωνιακή προσπάθεια στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζονται με εύγλωττο τρόπο «τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες», τόσο σε ότι αφορά το φλέγον ζήτημα των δασικών χαρτών όσο και τα υπόλοιπα δασικά θέματα. Στην πραγματικότητα το μόνο που γίνεται είναι η στοχευμένη και πλήρης υπονόμευση του Τομέα, στην ουσία των αρμοδιοτήτων που ασκεί, με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Πως αλλιώς θα μπορούσε να θεωρηθεί το «διοικητικό χάος» που επικρατεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και την εν γένει λειτουργία τους) και η αποστασιοποίηση του Υπουργείου ? Πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί η μόνιμα αρνητική νομοθέτηση με την ίδρυση Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου στα οποία αποδίδονται κρατικές αρμοδιότητες; Πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί η δημιουργία Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με ίδιες ή συναφείς αρμοδιότητες με τις ασκούμενες σήμερα αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Δασών;

Ζητάμε απαντήσεις σε όλα αυτά και την άμεση αλλαγή πολιτικής πλεύσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ζητάμε πλέον όχι λόγια, αλλά έργα ουσίας και επιβεβαίωση στην πράξη της πολιτικής για τα δάση ( αν θεωρήσουμε ότι η Κυβέρνηση έχει πρόταση για τη δασική πολιτική).

Τα σωματεία μας είναι αποφασισμένα να ανοίξουν το θέμα και εσωτερικά στην Κυβέρνηση, αλλά και στους υπόλοιπους πολιτικούς φορείς και να ζητήσουν καθαρές τοποθετήσεις και δεσμεύσεις που θα αναφέρονται στην οργάνωση και τη λειτουργία του Τομέα. Για να τελειώσει η στασιμότητα για να προχωρήσουμε σε νομοθετικές και διοικητικές προβλέψεις ικανές να τον οδηγήσουν έξω από το τέλμα που τον εχει ρίξει η πολιτική απραξία και απαξίωση και να τον οδηγήσουμε στον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική του λειτουργία.

Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι:

 1. Η δασική υπηρεσία προστατεύει το Δασικό και Αγροτικό Περιβάλλον, το οποίο καλύπτει ποσοστό 95% της Ελληνικής Επικράτειας.
 2. Τα αντικείμενα των δασικών Υπηρεσιών αυξάνονται ενώ το προσωπικό φθίνει αριθμητικά και μεγαλώνει ηλικιακά. (και δεν ακούσαμε τίποτα για προσλήψεις).
 3. Τα προγράμματα δασοπροστασίας, θήρας και πρόληψης λαθροϋλοτομιών είναι υποχρεωτικά για τις δασικές υπηρεσίες και απορρέουν από ρητές συνταγματικές υποχρεώσεις της πολιτείας (και δεν δρομολογήθηκε τίποτα για τη στήριξη τους, ενώ είναι η πρώτη χρονιά που δεν λειτουργεί το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας (ΣΚΔ– 1591).
 4. Οι δασικές Υπηρεσίες αναπτύσσουν συνεργασίες και προγράμματα με λοιπούς φορείς του Δημοσίου και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για προγράμματα περιορισμού των ζωοανθρωπονόσων, τα οποία δεν είναι καθόλου αμελητέα.
 5. Η δασική Υπηρεσία σήκωσε το βάρος των δασικών χαρτών απελπιστικά μόνη και δεν είχε την παραμικρή ενίσχυση, ούτε καν με εποχιακό προσωπικό όπως είχε υποσχεθεί η Πολιτική ηγεσία.
 6. Ο όγκος δουλειάς που εχει σωρευτεί με τις αντιρρήσεις, τα πρόδηλα σφάλματα και τις άρσεις των αναδασωτέων μόνο αισιοδοξία δεν προκαλεί και αν πραγματικά θέλουμε λύση σε αυτά τα προβλήματα, απαιτείται η στήριξη και η λήψη μέτρων για την ενίσχυση των Υπηρεσιών. Διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε νέα διοικητικά αδιέξοδα και πολυετείς καθυστερήσεις.
 7. Αποτελεί υποχρέωση να λειτουργήσουν οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) για την εξέταση των αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων Δασικών Χαρτών. Πώς θα πραγματοποιηθεί αυτό τη στιγμή που υπάρχουν σοβαρά (και μάλλον ανυπέρβλητα) προβλήματα με τη λειτουργική τους υποστήριξη (διαθεσιμότητα οχημάτων, καυσίμων) και την εξασφάλιση της δυνατότητας από αυτές να πραγματοποιούν αυτοψίες (όταν απαιτηθεί); Εννοείται ότι συζήτηση για το αίτημα μας για την αμοιβή των μελών των επιτροπών, ούτε έχει περάσει από τη σκέψη των ιθυνόντων, κάτι που για άλλους κλάδους ήδη νομοθετήθηκε.
 8. Υπάρχει γραφειοκρατικό πρόβλημα και μεγάλη δυσλειτουργία (που φανερώνει και έλλειψη συνεργασίας) ανάμεσα στις αρμόδιες διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στις οποίες ενώ διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι από το Υπουργείο, αυτοί δεν φτάνουν τελικά στις υπηρεσίες. Ουσιαστικά υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στις κατανομές πόρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και της τελικής απορρόφησης τους για το σκοπό για τον οποίο διατέθηκαν, κάτι που επιτέλους θα πρέπει να απαντηθεί υπεύθυνα.
 9. Πέρα από τους δασικούς χάρτες στις Δασικές υπηρεσίες λειτουργούν και άλλες επιτροπές όπως οι Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.), επίσης γίνονται τεχνικές γνωμοδοτήσεις που αφορούν μεγάλες επενδύσεις, υπάρχει η υποχρέωση για την εφαρμογή Κανονισμών της Ε.Ε (κανονισμός ξυλείας, δάσωσης, αγροπεριβαλλοντικά μέτρα κλπ), εκτελούνται έργα κοινωνικής ωφέλειας, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των δασοτεχνικών μελετών και έργων (οδοποιία, αναδασώσεις, φυτοτεχνικές, κλπ) και τέλος δεν μπορεί να αγνοηθούν τα αιτήματα πολιτών.
 10. Τι σκοπεύει να κάνει το αρμόδιο Υπουργείο για την επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων;

Εμείς έχουμε υποχρέωση να τονίσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι «Η Δασική Υπηρεσία δεν είναι Υπηρεσία γραφείου» και πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί πολιτικά με καλύτερο τρόπο.

Τα σωματεία μας και όλοι οι εργαζόμενοι στον Τομέα «Δασικοί Υπάλληλοι» απαιτούμε να έχουμε απαντήσεις επί όλων αυτών που εκθέσαμε. Να λυθεί κατά προτεραιότητα και άμεσα το πρόβλημα με την πληρωμή των δεδουλευμένων μας, και να διασφαλιστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ότι πλέον θα υπάρχουν ρεαλιστικές και μη γραφειοκρατικές διαδικασίες για την πληρωμή των υποχρεώσεων των Δασικών Υπηρεσιών. Ζητάμε να διασφαλιστεί ότι οι λειτουργικές δαπάνες των Υπηρεσιών θα καταβάλλονται στην ώρα τους και οι συνάδελφοι μας θα αμείβονται για την εργασία τους, ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε και την αξιοπιστία του τομέα αλλά και να ανταποκριθούμε στο δύσκολο έργο μας.

Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ αντί να νομοθετεί και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες και μεγάλη άνεση την ίδρυση Ν.Π.Ι.Δ, με αόριστες αρμοδιότητες που μόνο σύγχυση θα προκαλέσουν, να συζητήσει μαζί μας για αυτά τα χρονίζοντα προβλήματα των δασικών Υπηρεσιών και να προχωρήσει άμεσα στη λήψη μέτρων για την οργάνωση του Τομέα.

Πρώτο βήμα θα είναι η κατάθεση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, (όπως είχε δεσμευτεί απέναντι μας), με την οποία θα λυθεί οριστικά το θέμα της καταβολής των δεδουλευμένων μας.

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Δ.Υ

ΤΗΣ Π.Ο.Δ.Δ.Υ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΤΣΙΟΣ

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: