Μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη π.ε. Αρκαδίας

Ανακοίνωση μερικής κύρωσης του Δασικού Χάρτη π.ε. Αρκαδίας εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Άστρους-Δολιανών-Ξηροπηγάδου –Παραλίου Άστρους και Τριπόλεως.

Από  την Διεύθυνση  Δασών Αρκαδίας,  ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 33 τ.Δ΄/ 8-2-2018) και τέθηκε σε ισχύ η υπ΄αρίθ. 319624/ 21-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΤΕ1ΟΡ1Φ-567) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδος και Ιονίου για την μερική κύρωση του δασικού χάρτη π.ε. Αρκαδίας εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Άστρους-Δολιανών-Ξηροπηγάδου-Παραλίου Άστρους & Τριπόλεως, ως προς τα τμήματά του όπως θεωρήθηκαν με την υπ΄αρίθ. 317240/19-12-2017 (ΑΔΑ: 67ΤΨΟΡ1Φ-ΚΥΑ) της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας κατ΄εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 17 Ν. 3889/ 2010 (ΦΕΚ 182 τ.Α΄).

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μερικής κύρωσης , ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση , τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/ 1979, ως ισχύει. Επί των εκτάσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας , με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3 , ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις-βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄και β΄ της ως άνω παραγράφου.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Χ.Α.  Α.Ε.

Τέλος τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της υπ΄αρίθ. 317240/19-12-2017 απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 3889/ 2010.

Ο Διευθυντής Δασών Αρκαδίας

Σπυρίδων Πολίτης
Δασολόγος


.

.

.

.

 

Κράτα τοΚράτα τοΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: