Ανάκληση ανάρτησης εγγράφου (διαγραφή ανάρτησης)


Λάβαμε σήμερα και δημοσιεύουμε την επιστολή που ακολουθεί.

Ανάκληση ανάρτησης εγγράφου

Την 12η Φεβρουαρίου 2018 απεστάλη προς εσάς για δημοσίευση έγγραφο με τον τίτλο: «Μερική αξιολόγηση των προγραμμάτων λαθροϋλοτομίας και δασοπροστασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος όπως εφαρμόζονται στο Δασαρχείο Κιλκίς».

Παρακαλούμε άμεσα να διαγράψετε την εν λόγω ανάρτηση από την ιστοσελίδα dasarxeio.com και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν τρίτο να επικαλεστεί στοιχεία από αυτό το έγγραφο.

Επι πλέον θέλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

  1. Η δεύτερη συνυπογράφουσα του κειμένου κ. Αγγελική Ουρούζη, Αν. Προϊσταμένη του τμήματος Διαχείρισης Δασών του Δασαρχείου Κιλκίς, συμμετείχε αποκλειστικά και μόνο ως προς την παροχή στατιστικών στοιχείων που αφορούν παραγωγή δασικών προϊόντων και χρηματοδότηση της Υπηρεσίας για υπερωρίες και οδοιπορικά υπαλλήλων και καθόλου ως προς την εξαγωγή συμπερασμάτων ή υποθέσεων. Εάν γνώριζε ότι το συνολικό αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας- συνδρομής στο συγκεκριμένο έγγραφο υπήρχε περίπτωση να θίξει υπαλλήλους-συναδέλφους, σε καμία περίπτωση δεν θα παρείχε ούτε την ελάχιστη συνδρομή σε αυτό.
  2. Η όλη συγγραφή του κειμένου και των συμπερασμάτων έγινε αποκλειστικά από τον πρώτο συνυπογράφοντα κ. Γεώργιο Βούρτσα, Προϊστάμενο του Δασαρχείου Κιλκίς και δεν είχε κανένα σκοπό να θίξει είτε συναδέλφους υπαλλήλους είτε συνολικά την Δασική Υπηρεσία και πολύ περισσότερο να ενοχοποιήσει κανέναν.
  3. Επειδή σε καμία περίπτωση με το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο δεν είχαμε σκοπό να θίξουμε ή να βλάψουμε την υπηρεσιακή τιμή και υπόληψη συναδέλφων υπαλλήλων, γεγονός το οποίο μπορεί και να έλαβε χώρα χωρίς τη δική μας πρόθεση, ανακαλούμε και αποσύρουμε το προαναφερόμενο έγγραφο, προκειμένου να αποκατασταθεί η τιμή και αξιοπιστία υπαλλήλων – συναδέλφων που τυχόν άθελά μας να θίξαμε.

Ζητάμε συγνώμη αν προκαλέσαμε οποιαδήποτε αναστάτωση σε υπαλλήλους-συναδέλφους.

Μετά από τα παραπάνω ζητάμε την άμεση διαγραφή της ανάρτησης του εν λόγω εγγράφου από την ιστοσελίδα dasarxeio.com

Κιλκίς 25 Φεβρουαρίου 2018

Οι υπογράφοντες

Γεώργιος Βούρτσας

Αγγελική Ουρούζη


.

.

.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: