Κύπρος: Μείωση στα επίπεδα παγίδευσης πουλιών το φθινόπωρο

Αξιοσημείωτη μείωση στα επίπεδα παγίδευσης πουλιών σημειώθηκε στην Κύπρο το φθινόπωρο 2017, ως αποτέλεσμα αποτελεσματικής πάταξης, σε συνδυασμό με νέες αποτρεπτικές ποινές και δράσεις που στοχεύουν τις περιοχές όπου γίνεται παγίδευση, όπως επισημαίνει ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος.

Περισσότερη και συνεχής δράση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι αυτό το θετικό βήμα θα οδηγήσει σε μόνιμο τέλος της μαζικής παγίδευσης, σημειώνεται.

Τα στοιχεία παρακολούθησης για το φθινόπωρο 2017 δείχνουν 79% μείωση στην παγίδευση με δίχτυα σε σύγκριση με το 2002 και μια σημαντική πτώση σε σύγκριση με το φθινόπωρο 2016. Οι δράσεις πάταξης της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και του Κλιμακίου Πάταξης Λαθροθηρίας της Αστυνομίας Κύπρου αναγνωρίζονται πλήρως.

Παρά τη μείωση στην παγίδευση με δίχτυα κατά την κύρια περίοδο παγίδευσης το φθινόπωρο, εκτιμάται ότι 610.000 πουλιά μπορεί να έχουν θανατωθεί σε ολόκληρη την Κύπρο το φθινόπωρο 2017 και πρόσφατες προβληματικές χαλαρώσεις της νομοθεσίας για το κυνήγι στην Κύπρο, σε σχέση με τη χρήση ξοβέργων και την κατανάλωση θηράματος σε εστιατόρια, παραμένουν.

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος επισημαίνει ότι η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων πρέπει να προχωρήσει με την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για την εξάλειψη της εισβλητικής ακακίας που φυτεύτηκε για σκοπούς παγίδευσης στην περιοχή Κάβο Πύλα.

Τα τελευταία ευρήματα του συστηματικού προγράμματος παρακολούθησης του Πτηνολογικού δείχνουν ότι 6.5χλμ διχτύων ήταν ενεργά το φθινόπωρο 2017 εντός της περιοχής έρευνας. Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν συστηματικά στο πεδίο, ο Πτηνολογικός εκτιμά ότι 610.000 πουλιά μπορεί να έχουν θανατωθεί σε ολόκληρη την Κύπρο το φθινόπωρο 2017. Η παράνομη παγίδευση πουλιών με δίχτυα το φθινόπωρο 2017 ήταν κατά 79% χαμηλότερη σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2002, όταν ο Πτηνολογικός ξεκίνησε το πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης. Αυτά είναι ανάμεσα στα χαμηλότερα επίπεδα παγίδευσης με δίχτυα που έχουν καταγραφεί από την αρχή του προγράμματος παρακολούθησης, ένα πολύ ενθαρρυντικό αποτέλεσμα για την κύρια περίοδο παγίδευσης του 2017.

«Οι αποτελεσματικές δράσεις πάταξης όλων των αρμόδιων αρχών σε συνδυασμό με την επιβολή αποτρεπτικών ποινών στους παραβάτες, έχουν φέρει πολύ καλά αποτελέσματα το 2017» αναφέρει ο διευθυντής του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, Μάρτιν Χέλλικαρ. «Τώρα είναι η στιγμή να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειες και να διασφαλίσουμε ένα μόνιμο τέλος στη μαζική παγίδευση και τον τεράστιο αντίκτυπο που έχει στα πουλιά μας. Πρέπει να ληφθούν ενισχυμένα και συστηματικά μέτρα πάταξης ενάντια στα εστιατόρια που παρανομούν και η πρόσφατη τροποποίηση του νόμου που προβλέπει ένα χαμηλότερο πρόστιμο, μόνο 200 ευρώ για ξόβεργα, πρέπει να αποσυρθεί» προσθέτει.

«Η κρυφή παρακολούθηση από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων και την Ομάδα Εξιχνίασης Εγκλημάτων της RSPB σε συνδυασμό με την αφαίρεση των συστημάτων άρδευσης που πότιζαν τις ακακίες που φυτεύτηκαν για την παγίδευση, έχουν όλα συνδράμει προς τη σημαντική μείωση των επιπέδων παγίδευσης» εξηγεί ο Τζόναθαν Χολ, Υπεύθυνος του Τμήματος Υπερπόντιων Εδαφών του Ηνωμένου Βασιλείου στην RSPB (BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο). «Πιστεύουμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την εκπόνηση ενός σχεδίου για τη διαχείριση της συγκεκριμένης περιοχής, το οποίο θα διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη εξάλειψη της εισβλητικής ακακίας στο Κάβο Πύλα» σημειώνει.

Τα εστιατόρια που σερβίρουν παράνομα αμπελοπούλια συνεχίζουν να παρέχουν τα οικονομικά κίνητρα για την παράνομη παγίδευση και η φύτευση και άρδευση ακακιών για τη δημιουργία ιδανικού βιοτόπου για παγίδευση αποτελούν μεγάλο μέρος του προβλήματος της παράνομης παγίδευσης, ιδίως στο Κάβο Πύλα εντός των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια. Οι προσπάθειες των Βρετανικών Βάσεων για την αφαίρεση των ακακιών σταμάτησαν το 2016 μετά από διαδηλώσεις από τοπικούς υποστηρικτές της παράνομης παγίδευσης, και ενώ οι δράσεις των Βρετανικών Βάσεων στόχευσαν τα συστήματα άρδευσης για τις ακακίες, η συνέχιση της αφαίρεσης των ακακιών πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα.

Ο Πτηνολογικός πιστεύει ότι τα αποτρεπτικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, τόσο στις Βρετανικές Βάσεις όσο και στην Κυπριακή Δημοκρατία, είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική μείωση που έχει παρατηρηθεί. Ωστόσο, τους τελευταίους 3 μήνες έχουν σημειωθεί 3 επιθέσεις σε θηροφύλακες και αστυνομικούς. Αυτά τα περιστατικά υπογραμμίζουν ότι η παράνομη παγίδευση και η λαθροθηρία είναι μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ και οι παραβάτες υπερασπίζονται επιθετικά τα παράνομα κέρδη τους, υιοθετώντας τακτικές εκφοβισμού και τρόμου τόσο προς τις αρχές πάταξης όσο και προς τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές πάταξης πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να συνεχίσουν να επιβάλλουν τον νόμο στο έπακρο.

Η μείωση στα επίπεδα παγίδευσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί ως επίλυση του προβλήματος της παράνομης παγίδευσης. Παρόμοιες μειώσεις έχουν καταγραφεί στο παρελθόν και μόνο μερικά χρόνια αργότερα τα επίπεδα παγίδευσης αυξήθηκαν δραματικά και τελικά έφτασαν στα επίπεδα ρεκόρ που σημειώθηκαν τα προηγούμενα έτη. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας τα θετικά αποτελέσματα του 2017 να διαφυλαχθούν και να κατοχυρωθούν με συνεχή δράση πάταξης σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανατροπή και να συνεχιστεί η ενθαρρυντική αυτή μείωση στα επίπεδα παγίδευσης.

Η παράνομη παγίδευση πουλιών παραμένει ένα διαδεδομένο πρόβλημα, παρά τη σημαντική μείωση στα επίπεδα παγίδευσης με δίχτυα για το φθινόπωρο 2017. Ένα σοβαρό πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται με τα ξόβεργα, και συγκεκριμένα με την έμμεση αποποινικοποίησή τους μέσω της πρόσφατης τροποποίησης του νόμου. Ο Πτηνολογικός καλεί τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να αποσύρουν αυτή την τροποποίηση, καθώς και την τροποποίηση που αφορά τη δυνατότητα κατανάλωσης θηράματος σε εστιατόρια. Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται να συνεχίσει τις προσπάθειες του για τον τερματισμό της παράνομης παγίδευσης πουλιών, συμπεριλαμβανομένων αυξανόμενων δράσεων διαφώτισης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Δείτε ολόκληρη την αναφορά για το φθινόπωρο 2017 εδώ.

Πηγή: philenews


 ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: