Ανάθεση εργασιών επικαιροποίησης δασικών χαρτών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

dasikoi-xartes-diagonismoi.jpg

Η Διεύθυνση Δασών Νομού Δυτικής Αττικής διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117, ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για «Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης των Δασικών Χαρτών, Μαγούλας, Ελευσίνας, Νέας Περάμου, Κορυδαλλού, Ερυθρών, Οινόης, Βιλλίων, Μεγάρων, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής» προϋπολογισμού 36.679,68 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό 45.482,8032 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/04/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή, σε μέσο αποθήκευσης (usbstick) που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, από τη Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής (Παλληκαρίδη 19-21, Αιγάλεω) τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Απαιτείται η παραλαβή σφραγισμένου Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τη Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής που θα χορηγείται μέχρι την 02/04/2018.

Απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ποσού 734,00€ για την συμμετοχή στο παραπάνω διαγωνισμό.

Σχετικό αρχείο:
Αριθμ. 22692/539/16.03.2018 (ΑΔΑ: 6Τ5ΠΟΡ1Κ-ΖΨΚ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης των Δασικών Χαρτών, Μαγούλας, Ελευσίνας, Νέας Περάμου, Κορυδαλλού, Ερυθρών, Οινόης, Βιλλίων, Μεγάρων, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής».

 

 

 

dasikoi-xartes-diagonismoi.jpgΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Απασχόληση, Δασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: