Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Κιλκίς

Τη Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (76 συνολικά) των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας (εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Πολυκάστρου και Πευκοδάσους), της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κιλκίς με την οποία τροποποιείται για η σχετική απόφαση ανάρτησης.

Το κείμενο της σχετικής απόφασης αναφέρει τα εξής:

1. Τροποποιούμε την 13897/1-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΨΗΟΡ1Υ-ΚΞΗ) όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής: “Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός της αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει την 15/12/2017, ημέρα Παρασκευή και λήγει την 31η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους εξωτερικού”.

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 13897/1-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΨΗΟΡ1Υ-ΚΞΗ) απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

.

.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 18.06.2018

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: