Γαλάτσι: το ΣτΕ δεν αγαπάει τα δέντρα

Οι δικαστές γνωμοδότησαν αρνητικά για την απένταξη δασικής έκτασης από το σχέδιο πόλης

Σταυρογιάννη Λούλη | Η ΑΥΓΗ

Σημεία και… τέρατα των καιρών. Στην αρνητική γνωμοδότηση του Ε τμήματος του ΣτΕ προσέκρουσε η προσπάθεια του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να καταργήσει το σχέδιο πόλης σε έκταση 3,5 στρεμμάτων λόγω άρσης απαλλοτρίωσης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι δασική έκταση, αλλά και τμήμα ακραίου οικοδομικού τετραγώνου (111) προς τη λοφοσειρά των Τουκοβουνίων.

Το ΣτΕ επέστρεψε (22 Σεπτεμβρίου 2017) με την ένδειξη «δεν προτείνεται νομίμως» το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την τροποποίηση του ρυμοτομικού και βασικό επιχείρημα ότι τα στοιχεία για τον δασικό χαρακτήρα της έκτασης είναι… μπαγιάτικα. Το θέμα απασχολεί τις υπηρεσίες σχεδιασμού του υπουργείου διότι η έκταση κηρύχθηκε απαλλοτριωτέα για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου, παιδικής χαράς. Οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες προσέφυγαν στα δικαστήρια.

Το 2004 (διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών) ακύρωσε την πράξη απαλλοτρίωσης, ενώ νέα απόφαση το 2014 (το Τριμελές Συμβούλιο του Διοικητικού Πρωτοδικείου) εγκαλεί τη διοίκηση για αδικαιολόγητη παράλειψη συμμόρφωσης (να άρει δηλαδή την απαλλοτρίωση). Η ένταξη των 3,5 στεμμάτων στο σχέδιο πόλης έγινε το 1979, από το τότε υπουργείο Δημοσίων Έργων χωρίς τη συνυπογραφή του αρμόδιου υπουργείου Γεωργίας. Αναγνωρίστηκε ως ιδιωτική το 2005 με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που τελεσεδίκησε ένα χρόνο αργότερα στο Εφετείο χωρίς να ασκηθεί κατ’ αυτής κανένα ένδικο μέσο, όπως επισημαίνει έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών με ημερομηνία 18.12.2012 στην αλληλογραφία με τις υπηρεσίες του τότε ΥΠΕΚΑ.

Η περιπέτεια της εν λόγω έκτασης στο πέρασμα του χρόνου μαρτυρά τον τρόπο που ροκανίστηκαν ευαίσθητες περιαστικές περιοχές με οφέλη μόνο για τους άρπαγες, ελλείψει Κτηματολογίου και κυρωμένων δασικών χαρτών. Ενδεικτικά, στον προϋπολογισμό του Δήμου Γαλατσίου το 2008 είχε εγγραφεί κονδύλι 906.700 ευρώ για την επανακήρυξη της απαλλοτρίωσης, με χρηματοδότηση από δάνειο!

Οι υπηρεσιακές διαδικασίες για την τροποποίηση του σχεδίου στον χώρο της παιδικής χαράς είχαν ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2011 και ολοκληρώθηκαν από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού στα τέλη του 2015. Η καταληκτική εισήγηση για την κατάργηση του σχεδίου και την επαναφορά στο προϊσχύον καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης προβάλλει τους εξής λόγους:

* Η εν λόγω ιδιοκτησία, στην οποία άρθηκε η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, ήταν έκταση δασικού χαρακτήρα κατά τον χρόνο ένταξής της στο ρυμοτομικό σχέδιο, σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Δασών.

* Η θέση της ιδιοκτησίας αυτής στο όριο του σχεδίου προς τον ορεινό όγκο, ο οποίος προστατεύεται βάσει του από 6.8.80 (ΦΕΚ 475 Δ/28.8.80) Προεδρικού Διατάγματος, δεν θεωρείται πολεοδομικά η καταλληλότερη θέση για οικιστική ανάπτυξη.

Η εισήγηση που αποδέχεται ομόφωνα το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του ΥΠΕΝ (18.12.2015) για την τροποποίηση «του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου σε τμήμα του οικοδομικού Τετραγώνου 111 λόγω συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμό 15069/04 απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την κατάργησή του από 4.1.1979 Προεδρικού Διατάγματος ΦΕΚ 45Δ, κατά το τμήμα του με το οποίο καθορίστηκε χώρος παιδικής χαράς, και την επαναφορά της ιδιοκτησίας στο προηγούμενο πολεοδομικό καθεστώς της εκτός σχεδίου περιοχής, κατ’ αποδοχή της 294/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου».

Το Ε’ Τμήμα όμως διαφώνησε, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν με σειρά αποφάσεών του είχε κρίνει παράνομη οποιαδήποτε ένταξη δασικής έκτασης στο σχέδιο πόλης ή είχε απορρίψει αιτήσεις ακύρωση φερόμενων ως ιδιοκτητών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι αμφισβητούσαν τον δασικό χαρακτήρα της, αλλά και την κήρυξή της ως αναδασωτέας (απόφαση υπουργού Γεωργίας του 1934). Αποφάσεις που συνέδραμαν στον διαρκή αγώνα πολιτών και συλλογικοτήτων του Γαλατσίου για την υπεράσπιση των δημόσιων δασικών εκτάσεων.

Το πρακτικό επεξεργασίας 200/2017 του Ε Τμήματος αμφισβητεί τα στοιχεία «της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών, και κατ’ ακολουθία της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, για την κρίση περί της μορφής της εκτάσεως, δηλαδή την απόφαση 08424/1934 του υπουργού Γεωργίας και τον χάρτη του Γερμανού αρχαιολόγου Kaupert των ετών 1878-1879, τα οποία αναφέρονται σε μια ευρύτερη περιοχή. Χωρίς νέα επανεκτίμηση, λόγω του ιδιαιτέρως μακρού χρόνου από την έκδοσή τους, δεν δύναται να θεωρηθούν ικανά να διαφωτίσουν τα αποφασίζοντα όργανα περί της υπάρξεως δασικού χαρακτήρα της εκτάσεως, δεδομένου μάλιστα ότι στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι στις αεροφωτογραφίες λήψεως 1937 έως και σήμερα η έκταση εμφανίζεται χορτολιβαδική».

Προσπερνά και την ακαταλληλότητα για οικιστική ανάπτυξη και θεωρεί ότι «έπρεπε να συνεκτιμηθεί ειδικώς το γεγονός ότι η επίμαχη περιοχή ευρίσκεται εντός των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Περιοχής της περιοχής και φέρει τον χαρακτηρισμό ‘χώρος πρόνοιας – εκπαίδευσης’. Σε όμορο δε ακίνητο εντός σχεδίου έχει ήδη ανεγερθεί σχολικό κτήριο».

Δασική και αναδασωτέα

Στο έγγραφό της (2549/17.11.2015) η Διεύθυνση Δασών Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επέμενε ότι κακώς μπήκαν στο σχέδιο τα 3,5 στρέμματα για πολλούς λόγους. Ήτοι “η επίδικη έκταση είναι δασική, καθώς και αναδασωτέα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 108424/13.9.1934 απόφαση του υπουργείου Γεωργίας, και δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις αυτής, η οποία δεν έχει ανακληθεί με πράξη της Διοίκησης ή ακυρωθεί με δικαστική απόφαση μέχρι και τον κρίσιμο χρόνο της ένταξής της στο ρυμοτομικό σχέδιο, καθώς, σύμφωνα με τον χάρτη του Γερμανού αρχαιολόγου Kaupert των ετών 1878/79 στον οποίο εμφανίζεται, η εν λόγω έκταση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ευρύτερου δάσους βραχύκορων δασικών φυτών με διάσπαρτα κωνοφόρα, ενώ στις αεροφωτογραφίες 17898-0 ΓΥΣ λήψης 1937 έως και σήμερα εμφανίζεται ως τμήμα ευρύτερης χορτολιβαδικής έκτασης με φρυγανώδη βλάστηση επί απότομης κλιτύος που δεν έχει αναγνωριστεί ως ιδιωτική με έναν εκ των νομίμων τρόπων. Ως εκ τούτου δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 2 του Νόμου 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς επρόκειτο για έκταση δασικού χαρακτήρα κατά τον χρόνο ένταξής της στο ρυμοτομικό σχέδιο”…

Πάλι από την αρχή…

Η διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού επανέρχεται με έγγραφό της (19.4.2018) προς τον Δήμο Γαλατσίου, τη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τη Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Από τον δήμο ζητάει να πληροφορηθεί το συντομότερο τι θα πράξει, καθώς η διοίκηση οφείλει «να συμμορφωθεί με την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Άρσης Απαλλοτρίωσης είτε επανεπιβάλλοντας την απαλλοτρίωση εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα αποζημίωσης των ιδιοκτητών είτε καθιστώντας την ιδιοκτησία οικοδομήσιμη». Από τις δασικές υπηρεσίες ζητάει ενημέρωση και εάν έχουν προκύψει νεώτερα στοιχεία για την αντίκρουση των απόψεων του ΣτΕ.

http://avgi.gr/article/10810/8977279/galatsi-to-ste-den-agapaei-ta-dentraΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: