Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εντός αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού

 

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη γίνεται αποδεκτή ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,  (υπ’ αριθμ. 232/2017), η οποία κατά κανόνα απαγορεύει τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων στον αιγιαλό, για σχεδόν το σύνολο των περιπτώσεων, με περιορισμένες και υπό συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις εξαιρέσεις.

Στην γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία εκδόθηκε για υπόθεση καθορισμού των ορίων του αιγιαλού και παραλίας στη θέση Καρτεράς Ηρακλείου Κρήτης, έγιναν ομόφωνα δεκτά τα εξής:

α) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύνανται να υπαχθούν κατά κανόνα στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 (άρθρο 2 παρ. 2 περ. ζ (εδάφιο πρώτο).

β) Στον παλαιό αιγιαλό και μόνο κατ’ εξαίρεση του ως άνω αποκλεισμού υπαγωγής, επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δύο περιπτώσεις:

  • Είτε να υφίστανται επ’ αυτού (ακινήτου), νομίμως, εμπράγματα δικαιώματα πολιτών, που προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού,
  • είτε να εκκρεμεί δικαστική απόφαση για την εξαίρεση των κτισμάτων σύμφωνα με τη σχετική χάραξη (άρθρο 2 παρ. 2 περ. ζ εδ. δεύτερο).

γ) Στον αιγιαλό δύνανται να τακτοποιηθούν αυθαίρετες κατασκευές υπό τις εξής προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς

αα) να πρόκειται για λιθόκτιστο κτίσμα που κατασκευάστηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν.1337/1983

ββ) να υπήρχε παλαιότερη χάραξη της γραμμής αιγιαλού και

γγ) το λιθόκτιστο κτίσμα να βρισκόταν εκτός ζώνης αιγιαλού, σύμφωνα με την παλαιότερη χάραξή του (άρθρο 23 παρ. 8).

Σχετικά αρχεία:


ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα, Νομοθεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: