Ανακοίνωση για την προθεσμία των αιτήσεων για τις 100 θέσεις δασολόγων & δασοπόνων


Το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ανακοινώνει ότι η ημερομηνία έναρξης παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής για το διαγωνισμό υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, που διενεργείται από το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», αναμένεται να είναι μετά τις 07/10/2018.

Όσοι από τους υποψηφίους συμμετέχοντες έχουν αποστείλει τις αιτήσεις τους, οι οποίες εμπεριέχουν δικαιολογητικά με χρονικές προθεσμίες όπως π.χ. βεβαίωση ανεργίας κλπ, θα πρέπει να αποστείλουν εκ νέου μόνο τα δικαιολογητικά επικαιροποιημένα προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην κατάταξή τους.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης και λήξης του διαγωνισμού θα δηλωθεί με νέα ανακοίνωση


Όλες οι θέσεις (100)


ΠΕ Δασολόγοι (70)


ΤΕ Δασοπόνοι (30)

Για την κατανομή των θέσεων (70 δασολόγοι και 30 δασοπόνοι) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα δείτε την σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ 2/2018

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΕ Δασολόγοι

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ

β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών .

ή

Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή/και στη διαχείριση γεωχωρικών βάσεων δεδομένων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ

β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Άσκηση Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου.

γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή/και στη διαχείριση γεωχωρικών βάσεων δεδομένων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ 

β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΤΕ Δασοπόνοι

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ

β) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών .

ή

Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή/και στη διαχείριση γεωχωρικών βάσεων δεδομένων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ

β) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή/και στη διαχείριση γεωχωρικών βάσεων δεδομένων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους/ες με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τη μοριοδότηση ορισμένων κριτήριων (χρόνος ανεργίας, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, ανήλικα τέκνα, κ.α). Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ 2/2018

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [485.58 KB]ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: