Δ/νση Δασών Κυκλάδων: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων

Από την Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων, ανακοινώνεται ότι με την αρ. πρ. 62878/19-10-2018 απόφαση (ΑΔΑ:ΨΒΓΗΟΡ1Ι-ΝΦΗ) αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx) ο δασικός χάρτης των πρώην ΟΤΑ Ανω Μεράς της ν. Μυκόνου, Αδάμαντα ν. Μήλου, Ανάφης, ν. Ανάφης, Ανω Μεριάς, Φολεγάνδρου, ν. Φολεγάνδρου, Σίκινου ν. Σίκινου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα, Έξω Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς, εμβαδού 211.357 στρεμμάτων. 

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα, μέσω της οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 02.11.2018 ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 14.02.2019, ημέρα Πέμπτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι 06.03.2019 ημέρα Τετάρτη.

ΘΕΑΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ → ΕΙΣΟΔΟΣ

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολίβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Δεν απαιτείται καταβολή τέλους, κατ ‘ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αρ.πρ. 62878/19-10-2018 Απόφασή (ΑΔΑ:ΨΒΓΗΟΡ1Ι-ΝΦΗ)

Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυνώνου / γεωτεμαχίου της έκτασης.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα παρακάτω Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης:

1° ΣΥΑΔΧ (Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών) με έδρα την Ερμούπολη στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων.
Ταχ. Δ/νση: Κλώνου & Κ. Στεφάνου 8, 84100 – Ερμούπολη Τηλ. 2281085509, fax: 2281081651.
Υπεύθυνοι λειτουργίας ορίζονται:

Για τους πρώην ΟΤΑ Ανάφης, ν. Ανάφης, Ανω Μεριάς, Φολεγάνδρου, ν. Φολεγάνδρου, Σίκινου ν. Σίκινου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα,Έξω Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς,

  1. Μαρία Χανιώτου (m.chaniotou@apdaigaiou.gov.gr), ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, με αναπληρώτρια τη Χριστίνα Κοντού (x.kontou@apdaigaiou.gov.gr), ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, υπάλληλοι της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων

Για τους πρώην ΟΤΑ Άνω Μεράς τηςν.Μυκόνου και Αδάμαντα ν. Μήλου

  1. Δημήτριος Παπαδημητρίου (d.papadimitriou@apdaigaiou.gov.gr), ειδικότητας Δασοπόνων ΤΕ, με αναπληρώτρια την Αναστασία Κώνσταντου (a.konstantou@apdaigaiou.gov.gr) ειδικότητας Δασοπόνων ΤΕ, υπάλληλοι της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων

Υπεύθυνη επικοινωνίας ορίζεται η Ευγενία Αθυμαρίτου (e.athvmaritou@apdaigaiou.gov.gr) ειδικότητας Δε Διοικητικών, με αναπληρωτή της τον Χρίστο Καραμπάτσο (x.karabatsos@apdaigaiou.gov.gr), ειδικότητας Δασοφυλάκων ΔΕ, υπάλληλοι της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων.


2° ΣΥΑΔΧ με έδρα τον Πειραιά, στα γραφεία της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, Τ. Κ. 18538 Πειραιάς Τηλ.: 2132026859, Fax: 210 4291263,
Υπεύθυνοι λειτουργίας ορίζονται:

Για τους πρώην ΟΤΑ Άνω Μεράς της ν. Μυκόνου, Αδάμαντα ν. Μήλου, Ανάφης, ν. Ανάφης, Άνω Μεριάς, Φολεγάνδρου, ν. Φολεγάνδρου, Σίκινου ν. Σίκινου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα,Έξω Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς

  1. Μιχάλης Καλλίρης (m.kalliris@apdaigaiou.gov.gr), ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων
  2. Αριστέα Κουκουβίνου (aristea.koukouvinou@apdaigaiou.gov.gr) ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, υπάλληλοι της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Υπεύθυνη επικοινωνίας ορίζεται η Χριστίνα Χαλβατζή (ch.chalvatzi@apdaigaiou.gov.gr). ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού, υπάλληλος της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.


3° ΣΥΑΔΧ με έδρα τη Νάξο, στα γραφεία του Δασονομείου Νάξου Ταχ.Δ/νση: Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300 Νάξος ηλ.ταχ. (dasinax@otenet.gr)
Τηλ.-Φαξ.: 2285025089
Υπεύθυνοι λειτουργίας ορίζονται:

Για τους πρώην ΟΤΑ Ανάφης, ν. Ανάφης, Άνω Μεριάς, Φολεγάνδρου, ν. Φολεγάνδρου, Σίκινου ν. Σίκινου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα,Έξω Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς, στα γραφεία του Δασονομείου Νάξου

  1. Σέργης Γεώργιος (g.sergis@apdaigaiou.gov.gr) ειδικότητας Δασοπόνων ΤΕ
  2. Γιακουμή Φιλίππα (f.giakoumi@apdaigaiou.gov.gr) ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων , υπάλληλοι Δασονομείου Νάξου, της Δ/νσης Δασών

Υπεύθυνος επικοινωνίας ορίζεται ο Σέργης Ιωάννης (i.sergis@apdaigaiou.gov.gr) ειδικότητας ΔΕ Δασοφυλάκων, με αναπληρωτή τον Πολυκρέτη Μάριο (m.polykretis@apdaigaiou.gov.gr) ειδικότητας ΥΕ επιμελητών, υπάλληλοι του Δασονομείου Νάξου της Δ/νσης Δασών

Η λειτουργία του ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 08:00 έως 15:00.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης, σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (www.apdaigaiou.gov.gr).

Σχετικά αρχεία:
Ανακοίνωση ανάρτησης του δασικού χάρτη των πρώην ΟΤΑ Ανω Μεράς της ν. Μυκόνου, Αδάμαντα ν. Μήλου, Ανάφης, ν. Ανάφης, Ανω Μεριάς, Φολεγάνδρου, ν. Φολεγάνδρου, Σίκινου ν. Σίκινου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαρίάς, Βόθωνα, Έξω Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς εμβαδού 211.357 στρεμμάτων
Αρ. πρ. 62878/19-10-2018 απόφασή (ΑΔΑ:ΨΒΓΗΟΡ1Ι-ΝΦΗ) Απόφαση Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών των πρώην ΟΤΑ Άνω Μεράς της ν. Μυκόνου, Αδάμαντα ν. Μήλου, Ανάφης, ν. Ανάφης, Άνω Μεριάς, Φολεγάνδρου, ν. Φολεγάνδρου, Σικίνου ν. Σικίνου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα, Έξω Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς Κυκλάδων και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους. (Ορθή επανάληψη)

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 26.10.2018

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gif

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: