Μαγνησία & Σποράδες: Απαγόρευση θήρας σε περίοδο έντονων χιονοπτώσεων

Απόφαση απαγόρευσης θήρας σε περιπτώσεις ιδιαιτέρων δυσμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας για την περιοχή αρμοδιότητάς της (Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδες).

Σύμφωνα με την απόφαση, κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019 απαγορεύεται η θήρα:

  • Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
  • Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών στο χιόνι.
  • Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρων δυσμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.

Αναλυτικά η απόφαση:

[Απόφαση 2503/205721/5.12.2018 (ΑΔΑ: ΩΥ2ΨΟΡ10-ΒΕ7) Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας]

Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων

“Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας, όπως κάτωθι:
– Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
– Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως των ιχνών στο χιόνι.
– Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρων δυσμενών συνθηκών, όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Δασικής Νομοθεσίας (Ν.Δ. 86/1969, 996/1971 και του Ν. 177/1975), της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Η.Π. 37338/1807/Ε103/1-9-2010 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/ Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012) Κ.Υ.Α..

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού Μαγνησίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019.


Για αποφάσεις άλλων περιοχών: Απαγορεύσεις θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 4.1.2019


follow_fb.gif

 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: