Νέα εγκύκλιος: Αναφορά προόδου εργασιών κατάρτισης δασικού χάρτη

Εγκύκλιο σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής έκθεσης αναφοράς προόδου εργασιών κατάρτισης δασικού χάρτη εξέδωσε το Τμήμα Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Αναφορά προόδου εργασιών κατάρτισης δασικού χάρτη

ΣΧΕΤ.:
α) Η 158576/1579/4-7-2017 (ΦΕΚ Β 2373) Απόφαση Αν. ΥΠΕΝ
β) Η 158587/1808/26-7-2017 (ΦΕΚ Β 2653) Απόφαση Αν. ΥΠΕΝ
γ) Το 173434/1866/31-8-2018 δικό μας

Σε εφαρμογή της παρ. 8 αρθ. 13 ν. 3889/2010 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ Α 167) όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α 160), στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας σχετικά με το συντονισμό και τον έλεγχο των εργασιών που εκτελούν τα ειδικά Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στα πλαίσια ολοκλήρωσης των εργασιών κατάρτισης έως και την κύρωση των δασικών χαρτών κάνουμε γνωστά τα εξής σε σχέση με τις διαδικασίες υποβολής έκθεσης αναφοράς προόδου εργασιών κατάρτισης δασικού χάρτη.

Μετά από κάθε τμηματική παράδοση, όπως ορίζεται στα κεφάλαια 4, 5.3 και 5.4 της ανωτέρω (α) σχετικής, οι ορισμένοι υπεύθυνοι της σύμβασης κατάρτισης του δασικού χάρτη, δασολόγοι, συντάσσουν λεπτομερή αναφορά για το περιεχόμενο του παραδοτέου σημειώνοντας τυχόν ελλείψεις ή οφειλόμενες διορθώσεις που εντοπίζουν, καθώς και παρατηρήσεις επί τεχνικών ζητημάτων ή επί της εν γένει ροής του έργου.

Η οικεία Δ/νση Δασών, πριν από την έκθεση ελέγχου που θα αποστείλει στο ανάδοχο και στον εργοδότη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προωθεί την αναφορά του ανωτέρω υπεύθυνου, συμπληρώνοντας ή διορθώνοντας τη όπου κριθεί απαραίτητο, στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

Οι Δ/νσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών για κάθε διοικητική μονάδα (Δ/νση Δασών), θα αποστέλλουν, άμεσα, προς την υπηρεσία μας, εκθέσεις προόδου εργασιών κατάρτισης δασικού χάρτη, με πλήρη αναφορά στις επιμέρους εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τα θέματα που αναδεικνύονται μετά από την εξέταση των παραδοτέων, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με ενιαίες οδηγίες για την εξασφάλιση της εύρυθμης πορείας των σχετικών μελετών και την τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών του ν. 3889/2010 και του χρονοδιαγράμματος των σχετικών συμβάσεων, στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χ. Μπαριτάκη

Σχετικό έγγραφο:
Εγκύκλιος 179984/548/12.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΥΣ84653Π8-Β92) Αναφορά προόδου εργασιών κατάρτισης δασικού χάρτη

 

[pdf-embedder url=”https://dasarxeio.com/wp-content/uploads/2019/03/179984_548_2019.pdf” title=”Εγκύκλιος 179984/548/12.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΥΣ84653Π8-Β92)”]

 

 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: