Συνάντηση Συντονιστή Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με τον Γενικό Δ/ντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ

Την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, ο Γενικός Δ/ντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ κ. Βακάλης Δημήτριος, επισκέφτηκε το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Νικόλαο Ντίτορα, συνοδευόμενος από το Διευθυντή Διαχείρισης Δασών της ως άνω Γενικής Δ/νσης, κ. Δρούγα Παναγιώτη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης, παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Δ/ντριας Δασών & Αγρ. Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Ζωής Φτίκα, εξετάστηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τόσο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όσο και της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και αφορούν στην καλύτερη συνεργασία και το συντονισμό των υπηρεσιών, προκειμένου αφενός οι πολίτες να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα και αφετέρου να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας και κατ’ επέκταση των εγκυκλίων διαταγών και αποφάσεων του ως άνω Υπουργείου.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: