Ενημερωτικά έντυπα του LIFE Natura Themis

Για τις ανάγκες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού αλλά και των άμεσα εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων με την Περιβαλλοντική Ευθύνη, όπως οι δικαστές/εισαγγελείς και οι δικηγόροι, στο πλαίσιο του έργου LIFE NATURA Themis παράχθηκαν και διατίθενται δωρεάν, τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή, τρεις τεχνικοί οδηγοί.

Τα έντυπα αυτά στοχεύουν να αποτελέσουν ολοκληρωμένο εργαλείο για την ανάδειξη της σημασίας (περιβαλλοντικής, οικονομικής, κοινωνικής) και του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Δικτύου NATURA 2000.

Ορίζουν την έννοια της περιβαλλοντικής παράβασης, του περιβαλλοντικού εγκλήματος και της Περιβαλλοντικής Ευθύνης. Ενημερώνουν για τους αρμόδιους φορείς, καθώς και για τις δυνατότητες προσφυγής στη δικαιοσύνη, από τη στιγμή που κάποιος διαπιστώνει μία περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Αναλύουν την ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία όπως και επιμέρους τομείς του δικαίου του περιβάλλοντος και παρέχουν επίκαιρα στοιχεία αποτελώντας συνολικά εγχειρίδια γνώσεις που διευκολύνουν πολίτες και εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας και της διοίκησης να κατανοήσουν πως έχουν ατομική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας.

Η κλιματική αλλαγή, η απερήμωση, η υποβάθμιση των υδάτινων πόρων, δεν είναι κάποιες δύσκολες αφηρημένες έννοιες που συναντάμε μονάχα στις ειδήσεις, αλλά η πραγματικότητα που πλέον βιώνουμε, η οποία ολοένα και επιδεινώνεται. Ως εκ τούτου, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι, υπόθεση αποκλειστικά του νομοθέτη και των εκάστοτε Φορέων και Αρχών.

Είναι πάνω από όλα τρόπος ζωής. Είναι η προστασία ενός δικαιώματος προσωπικού, συλλογικού και διαρκούς, που όμως προϋποθέτει και την αντίστοιχη δική μας ατομική ευθύνη. Θεωρούμε και ελπίζουμε ότι ο παρών οδηγός θα συμβάλλει στη συνειδητοποίηση της ευθύνης αυτής και θα τη μετουσιώσει σε δράση.

Ο τεχνικός οδηγός «Η Οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη και η Άγρια Ζωή» ο οποίος απευθύνεται σε δικαστές, εισαγγελείς, υπαλλήλους δικαστηρίων και εισαγγελιών, ο τεχνικός οδηγός «Οι Οδηγίες για τα Άγρια Πτηνά και τους Οικοτόπους» ο οποίος απευθύνεται σε δικηγόρους και υπαλλήλους της διοίκησης όπως και ο οδηγός που απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό και έχει τίτλο «Το Δίκαιο του Περιβάλλοντος και το Δίκτυο NATURA 2000» παράχθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εταίρο του έργου LIFE Natura Themis.

Τεχνικοί οδηγοί:

Η Οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη και η Άγρια Ζωή

Οι Οδηγίες για τα Άγρια Πτηνά και τους Οικοτόπους

Το Δίκαιο του Περιβάλλοντος και το Δίκτυο NATURA 2000

Πηγή: www.lifethemis.euΚατηγορίεςΆγρια ζωή, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: