Στο ν. 4617/2019 οι ρυθμίσεις για δασωμένους αγρούς και δασικούς χάρτες

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε ο νόμος 4617/2019 (Α΄88) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια… για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις», που περιλαμβάνει και τις τροπολογίες του ΥΠΕΝ για νέα παράταση στους αναρτημένους δασικούς χάρτες, για τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων των δασικών χαρτών, καθώς και ρύθμιση για τους δασωμένους αγρούς.

1. Παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Με την παρ. 1 του άρθρου 4 δίνεται παράταση στην ανάρτηση των δασικών χαρτών των περιοχών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Κυκλάδων, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Κοζάνης, Μαγνησίας και Καρδίτσας έως τις 30 Αυγούστου 2019. Πρόκειται για τις περιοχές όπου η ανάρτηση του δασικού χάρτη πραγματοποιήθηκε από τις 19-10-2018 έως 1-3-2019 και η προθεσμία της υποβολής αντιρρήσεων εκπνέει στις 27.6.2019 και 28.6.2019, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως τις 30-8-2019. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

2. Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.)

Με την παρ. 2 του άρθρου 4 θεσπίζεται ανώτατο χρονικό όριο για την περαίωση του έργου των ΕΠ.Ε.Α. προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κύρωσης των δασικών χαρτών, εντός των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης του έργου. Η διάταξη αφορά τους δασικούς χάρτες των οποίων η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων έληξε έως και τις 10.9.2018. Η ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων αυτών από τις οικείες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), δεν μπορεί να υπερβεί τις 31.12.2019.

3. Τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 998/1979 (δασωμένοι αγροί)

Με την παρ. 3 του άρθρου 4 τροποποιείται το άρθρο 67 του ν. 998/79 για τους δασωμένους αγρούς. Με την νέα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να αιτείται στη δασική υπηρεσία την έγκριση της χρήσης έκτασης δάσους, έως 30 στρεμμάτων, μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια, εφόσον έχει τίτλους ιδιοκτησίας μέχρι το 2004. Για εκτάσεις μεγαλύτερες των 5 στρεμμάτων απαιτείται τεχνοοικονομική μελέτη, ώστε να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα της καλλιέργειας που θα αντικαταστήσει το δάσος.

Μέχρι σήμερα ο νόμος έδινε τη δυνατότητα εκμετάλλευσης μόνο των δασικών εκτάσεων ή των εκτάσεων που έχουν απολέσει πια τον δασικό τους χαρακτήρα, αλλά όχι των δασών. Δηλαδή επέτρεπε σε όσους έχουν τίτλους ιδιοκτησίας που ανάγονται πριν από το 1946 και η έκταση είναι δασική και όχι δάσος να κάνουν όλες τις χρήσεις (να βγει η έκταση εκτός δασικής νομοθεσίας), ενώ αν οι τίτλοι είναι μεταγενέστεροι και έως το έτος 2004 να τη χρησιμοποιήσουν μόνο για γεωργική ή δεντροκομική καλλιέργεια.

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4617/2019 (Α΄88) Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις.

Άρθρο τέταρτο
Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182) και τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 998/1979 (Α ́ 289)

1. Στις περιπτώσεις που η ανάρτηση του δασικού χάρτη πραγματοποιήθηκε από τις 19.10.2018 έως 1.3.2019 και η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182) λήγει από τις 27.6.2019 έως και τις 28.6.2019 για τους κατοίκους εσωτερικού, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως τις 30.8.2019. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

2. Η ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων από τις οικείες ΕΠ.Ε.Α. της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182), που αφορούν στους δασικούς χάρτες των οποίων η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων έληξε έως και τις 10.9.2018, δεν μπορεί να υπερβεί τις 31.12.2019.

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 (Α ́ 289) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αν οι εκτάσεις των περιπτώσεων α ́ και β ́ της παραγράφου 1 εντάσσονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου τότε εμβαδό αυτών έως τριάντα (30) στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης της κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο β ́ του άρθρου 1, εφόσον διαπιστωθεί για εκτάσεις μεγαλύτερες των πέντε (5) στρεμμάτων κατόπιν σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος, από την απώλεια του φυσικού του στοιχείου, καθώς και ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 47, χωρίς την υποχρέωση τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 47.

Αν οι εκτάσεις της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 1 εντάσσονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.».

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [333.35 KB]

 

 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , ,

1 reply

  1. καλησπέρα σας!
    θα ήθελα παρακαλώ τη βοήθειά σας σχετικά με το παρακάτω:
    Με την νέα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να αιτείται στη δασική υπηρεσία την έγκριση της χρήσης έκτασης δάσους, έως 30 στρεμμάτων, μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια, εφόσον έχει τίτλους ιδιοκτησίας μέχρι το 2004!

    με ποια ρύθμιση προκύπτει το 2004 και αλλάζει το ”δυνάμει τίτλου ιδιοκτησίας μεταγενεστέρου μεν της 23ης Φεβρουαρίου 1946, όχι όμως νεώτερου της 6ης. Ιουνίου 1975”

    ευχαριστώ!

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: