Κλάδεμα αναρριχωμένων καλλωπιστικών φυτών

Τα αναρριχώμενα κλαδεύονται για τη διαμόρφωση της κόμης, για τη διατήρησή της σε καλή κατάσταση και τέλος για την ανανέωσή της.

Κλάδεμα διαμόρφωσης κόμης

Στην πρώτη περίπτωση το κλάδεμα έχει σκοπό να διαμορφώσει την κόμη του νεαρού φυτού, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο σκοπό για τον οποίο φυτεύθηκε (κάλυψη τοίχου ή πέργκολας, αναρρίχηση σε φράκτη, κιγκλίδωμα, κορμό, μάνδρα κλπ.), στην ιδιομορφία της θέσεως φυτεύσεως και στις διαστάσεις που επιθυμούμε να πάρει.

Κατά το στάδιο αυτό δεν πρέπει να αφεθεί το φυτό να αναπτύξει με γρήγορο ρυθμό μακρούς και λεπτούς βλαστούς, πρέπει με κορυφολογήματα να επιδιωχθεί η δημιουργία πλέγματος πλαγίων βλαστών με αραιή διάταξη, που να εξασφαλίζει σε όλους καλό αερισμό και ήλιο, ώστε τελικά να διαμορφωθεί ο βασικός σκελετός του φυτού.

Κλάδεμα διατήρησης κόμης

Στη δεύτερη περίπτωση το κλάδεμα γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο και έχει σκοπό να απαλλάξει την κόμη των φυτών από τους αδυνατισμένους ή ξηρούς βλαστούς και να ελέγξει τις διαστάσεις και την πυκνότητά της.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες αναρριχωμένων: αυτά που ανθίζουν στους βλαστούς του έτους και αυτά που ανθίζουν στους βλαστούς του προηγούμενου έτους. Τα πρώτα κλαδεύονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα (περίοδος ληθάργου) και τα δεύτερα μετά την άνθηση. Και στις δύο περιπτώσεις το κλάδεμα συνίσταται στην αφαίρεση των βλαστών που είναι σε ακατάλληλες θέσεις και στη μείωση του μήκους των άλλων. Η αυστηρότητα της βραχύνσεως εξαρτάται από το είδος, την ποικιλία και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Κλάδεμα ανανέωσης κόμης

Για την ανανέωση μεγάλης ηλικίας και παραμελημένων αναρριχωμένων, το κλάδεμα πρέπει να είναι αυστηρό. Από τους κύριους βλαστούς αφαιρούνται από τη βάση οι πιο γηρασμένοι και από τους νεώτερους διατηρούνται δύο ως τρεις από τους πιο εύρωστους και υγιείς. Στη συνέχεια γίνεται μείωση του μήκους τους, συνήθως κατά το μισό ή και περισσότερο και αραιώνονται ή βραχύνονται οι πλάγιοι.

________________________

Πηγή: Κιούσης Γ., Κουτέπας Ν. και Ταμβάκης Ν. (1996) Εργαστήριο Ανθοκομίας – Κηποτεχνίας, Ευγενίδειο Ίδρυμα, τ. Β, Αθήνα. 

 ΚατηγορίεςΚηποτεχνία - Έργα Πρασίνου

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: