Ένταξη Εποχικών Πυροσβεστών στον πίνακα επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της υπουργού Προστασίας του Πολίτη με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ένταξης Εποχικών Πυροσβεστών στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Ειδικότερα, οι Εποχικοί Πυροσβέστες,

  • που είχαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα για οκτώ (8) αντιπυρικές περιόδους, κατ’ ελάχιστον, από το έτος 2009 έως και το έτος 2018,
  • δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, και
  • κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ειδικότερα απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου, ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000,

εντάσσονται κατ’ εξαίρεση, κατόπιν αίτησής τους, στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Η ένταξη των Εποχικών Πυροσβεστών στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, γίνεται με το σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και δεν απαιτείται όριο αναστήματος, ούτε υποβολή τους σε αθλητικές δοκιμασίες. Για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και ψυχικής υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό.

Κριτήρια Ένταξης

Κριτήρια ένταξης για τους υποψηφίους αποτελεί

  1. η κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας,
  2. η επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ́ κατηγορίας και άνω,
  3. η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης,
  4. ο χρόνος προϋπηρεσίας ως εποχικού πυροσβέστη ή εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού ή εθελοντή πυροσβέστη,
  5. και η υπαγωγή στις διατάξεις των εδαφίων α ́ και ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984.

Για τον υπολογισμό της ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

Επιπλέον των ανωτέρω, οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τα προσόντα των παραγράφων 1, 4 και 7 του άρθρου 1 του π.δ. 19/2006 (Α ́ 16) και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω π.δ. 19/2006.

Πρόσθετα προσόντα αποτελούν η γνώση ξένης γλώσσας και η κατοχή πτυχίου ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας».

Μοριοδότηση δικαιούνται επίσης οι υποψήφιοι που είναι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους, καθώς και τα τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης.

Αναλυτικές πληροφορίες για την μοριοδότηση προσόντων και την επιτροπή κατάρτισης πινάκων επιτυχόντων υποψηφίων δίνονται στα άρθρα 3 και 4 αντίστοιχα της εν λόγω υ.α.

Σχετική απόφαση:
Υ.Α. 34866 οικ. Φ.109.1/10.6.2019 (Β΄2478) Διαδικασία ένταξης Εποχικών Πυροσβεστών στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυ- ροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [120.01 KB]ΚατηγορίεςΕπικαιρότητα, Νομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: