Σύμβαση για δασολόγο

Η Διεύθυνση Προστασίας Δασών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσκαλεί εξειδικευμένους επιστήμονες, με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται παρακάτω, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων του Έργου:  «Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων – Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities – “LIFE17 GIC/GR/000029 LIFE GrIn”».

Απαραίτητα Προσόντα:

  1. Ομώνυμο ή ταυτόσημο, κατά περιεχόμενο ειδικότητας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, κατηγορίας (ΠΕ), της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους, ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με θέματα προστασίας ή/και διαχείρισης δασών και φυσικού περιβάλλοντος.
  3. Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου.
  4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) διαχείριση αρχείων, β) επεξεργασία κειμένων, γ) υπολογιστικά φύλλα, δ) υπηρεσίες διαδικτύου, ε) βάσεις δεδομένων, στ) παρουσιάσεις.
  5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):

  1. Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με θέματα προστασίας ή/και διαχείρισης δασών και φυσικού περιβάλλοντος.
  2. Εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων.
  3. Εμπειρία συγγραφής εκλαϊκευμένων ενημερωτικών κειμένων για παραγωγή έντυπου υλικού ή ανάρτηση στο διαδίκτυο (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες, πλατφόρμες κ.λπ.).
  4. Εμπειρία σε θέματα ενημέρωσης και επικοινωνίας.
  5. Εμπειρία σε προγράμματα που σχετίζονται με το αστικό πράσινο.

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης Έργου ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των χιλίων οχτακοσίων πενήντα ευρώ (1.850,00 €), στο οποίο περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν εισφορές (εργαζόμενου και εργοδοτικές) καθώς και τυχόν ΦΠΑ που θα επιβληθεί, και δεν θα μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ανά σύμβαση το ποσό των 40.000,00 ευρώ.

Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης Έργου θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τη λήξη του έργου (31.12.2021), λαμβανομένων υπόψη πιθανών παρατάσεών του.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις/προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

[su_button url=”https://dasarxeio.com/wp-content/uploads/2020/01/Ω01Ζ4653Π8-ΗΔΚ.pdf” target=”blank” style=”3d” background=”#e9eef4″ color=”#3572b3″ size=”6″ center=”yes” icon=”icon: file-pdf-o” icon_color=”#3572b3″ text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ[/su_button]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [777.83 KB]ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: