Διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού σε 24 περιοχές Natura

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, συμμετέχει ως συνδικαιούχος σε Πρόγραμμα LIFE του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο – Conservation & Management of the Bonelli’s eagle population in east Mediterranean – LIFE17 NAT/GR/000514- LIFE Bonelli eastMed».

Το έργο έχει στόχο τη διατήρηση του Σπιζαετού, προστατευόμενο και απειλούμενο είδος στην Ανατολική Μεσόγειο, με την υλοποίηση δράσεων σε 24 προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura2000 στην Ελλάδα και την Κύπρο για την περίοδο 2018-2023. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία και λειτουργία Δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για να καταστεί μακροπρόθεσμα δυνατή η διασφάλιση του είδους.

Δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού για εργασίες πεδίου για τη μείωση της θνησιμότητας, την αύξηση της διαθεσιμότητας της λείας, έργα και εργασίες για διαχειριστικές δράσεις, καθώς επίσης και σεμινάρια κατάρτισης και εκπαίδευσης για το προσωπικό των εμπλεκόμενων φορέων και δημόσιων υπηρεσιών, ενημερωτικές ενέργειες για ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τη διατήρηση του είδους.

Για το 2020, οι Δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης χρηματοδοτούνται προκειμένου να συνδράμουν στην εφαρμογή των ενεργειών υλοποίησης των στόχων του Προγράμματος.

Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο πλαίσιο Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και του Υπουργείου, με συνδικαιούχους την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών Κύπρου, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου, και την εταιρεία Περιβαλλοντικών Συμβούλων NCC ΕΠΕ. Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος.ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Δασική Υπηρεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: