Δράσεις για την ενίσχυση και προστασία απειλούμενων φυτικών ειδών της Κρήτης

Η αναζήτηση μεθόδων για την ενίσχυση και προστασία πληθυσμών απειλούμενων φυτικών ειδών της Κρήτης, βρέθηκε στο επίκεντρο της εναρκτήριας συνάντησης των εμπλεκομένων για το έργο φορέων που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου στα Χανιά.

Το έργο υλοποιείται πιλοτικά στην περιοχή των Χανίων από το ΜΑΙΧ και τη Διεύθυνση Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης.

Αποτελείται από τέσσερις  δράσεις, συνολικής διάρκειας 36 μηνών και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2019-από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2019».

Στόχοι του έργου είναι:

  • Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων αναγκών για τη διατήρηση απειλούμενων φυτικών ειδών και διεύρυνση της σχετικής επιστημονικής γνώσης.
  • Η συμβολή στη διατήρηση των απειλουμένων φυτικών ειδών στο Νομό Χανίων εντός και εκτός του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Η ενημέρωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
  • Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος θα αξιοποιηθούν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των πληθυσμών των απειλούμενων φυτών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΜΑΙΧ, «η πλούσια, μοναδική φυτική ποικιλότητα της Κρήτης, αριθμεί το 1/3 της ελληνικής χλωρίδας και χαρακτηρίζει τους ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς βιοτόπους του νησιού. Η αξία της κρητικής χλωρίδας έχει αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η ανάγκη προστασίας της και ως εκ τούτου, η περιοχή της Κρήτης περιλαμβάνεται μεταξύ των Παγκόσμιων Κέντρων Φυτικής Ποικιλότητας στα οποία προτείνονται άμεσες δράσεις διατήρησης. H ποικιλότητα της αυτοφυούς χλωρίδας της Κρήτης απειλείται από ανθρωπογενείς κυρίως παράγοντες που υποβαθμίζουν ή/και καταστρέφουν τους φυσικούς οικοτόπους του νησιού. Ειδικότερα για την περιοχή της Κρήτης, οι φυσικοί πληθυσμοί πολλών ειδών υποβαθμίζονται και απειλούνται σημαντικά, καθώς βρίσκονται σε περιοχές όπου η ανθρώπινη παρέμβαση είναι έντονη, αλλά τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος ελλιπή. Επιπλέον, λόγω της κλιματικής αλλαγής προβλέπεται τα επόμενα έτη οι φυσικοί πληθυσμοί σημαντικών ειδών να δεχθούν τέτοιες πιέσεις που θα επιδεινώσουν την κατάσταση διατήρησής τους. Το γεγονός αυτό και μόνο, μαζί με τη νησιωτικότητα της περιοχής αναδεικνύει την αναγκαιότητα της λήψης άμεσων μέτρων διαχείρισης και διατήρησης της μοναδικής χλωρίδας του νησιού».ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Χλωρίδα

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: