Θηροφύλακες Κ.Ο.: Προτάσεις για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» του ΥΠΕΝ


Το Σωματείο Θηροφυλάκων Κυνηγετικών Οργανώσεων συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», που ολοκληρώθηκε στις 18.3.2020, καταθέτοντας σχόλια και συγκεκριμένες προτάσεις για να στηριχθεί και να ενισχυθεί η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή και γενικά οι φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.

Παρότι το εν λόγω Σχέδιο νόμου φέρει τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» εμφανίζει ένα σημαντικό έλλειμμα καθώς απουσιάζει οποιαδήποτε παρέμβαση σε ένα σημαντικό τμήμα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που είναι η νομοθεσία για τη θήρα.

Έτσι απομακρύνεται για ακόμη μία φορά μία ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν και να διορθωθούν χρόνια προβλήματα σχετικά με την άσκηση της θηρευτικής πολιτικής και ταυτόχρονα μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ωστόσο δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο ειδικά σήμερα που έχουν μειωθεί σημαντικά τα έσοδα της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (Κ.Σ.Ε.) και κινδυνεύει η συνέχιση λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, το γεγονός ότι ενώ το υπουργείο στο Σχέδιο νόμου αποφάσισε να μην ασχοληθεί με εκκρεμότητες του νόμου περί θήρας, παρεμβαίνει σε ένα ζωτικό θέμα που είναι τα έσοδα από τις άδειες θήρας που έχει το κράτος. Και παρότι όπως ενημερώθηκε το υπουργείο από το Σωματείο, έχουν ξεκινήσει απολύσεις θηροφυλάκων από Κυνηγετικές Ομοσπονδίες με την επίκληση της μείωσης των εσόδων, το υπουργείο αποφάσισε για ακόμη μία φορά να μην ασχοληθεί με τα προβλήματα αυτά και έχει σχεδιάσει μέρος των εσόδων από τις άδειες θήρας να διατίθενται ως πόροι για της στήριξη ουσιαστικά των Φορέων Διαχείρισης (συγκεκριμένα του ΟΦΥΠΕΚΑ).

Έτσι για ακόμη μία φορά βλέπουμε νομοθετική ρύθμιση στην οποία τα έσοδα από το κυνήγι θα κατευθύνονται μεταξύ των άλλων και σε άσχετους με τους σκοπούς που τέθηκαν για πρώτη φορά όταν οργανώθηκε το σημερινό καθεστώς θήρας στην Ελλάδα (1968 – 1969) και ιδρύθηκε (το ήδη κατηργημένο) «Κεφάλαιο Θήρας» που προέβλεπε η διάθεση των εσόδων από το κυνήγι να εκπληρώνουν αποκλειστικά φιλοθηραματικούς σκοπούς και την εξυπηρέτηση της θηραματικής πολιτικής, απαγορευομένης της διάθεσης των εσόδων αυτών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Είναι σημαντικό το υπουργείο μέσω της νομοθετικής πρωτοβουλίας που είναι σε εξέλιξη να δώσει επιτέλους λύση στο πρόβλημα της βιωσιμότητας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και να διευθετήσει σημαντικές εκκρεμότητες για τη λειτουργία της, προς όφελος του κυνηγιού και του περιβάλλοντος.

Η στήριξη της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής είναι αναγκαία καθότι αποτελεί:

  • Το μοναδικό ολοκληρωμένο – οργανωμένο και μετρήσιμα αποτελεσματικό ελεγκτικό μηχανισμό υπαίθρου που λειτουργεί σε μόνιμη βάση και όλο το χρόνο, για τον έλεγχο και την αστυνόμευση με ανακριτικά και αστυνομικά καθήκοντα, της θηρευτικής διαδικασίας καθώς και την προστασία των θηραματικών πληθυσμών, της άγριας πανίδας γενικότερα και των βιοτόπων της. Αυτό το αποδεικνύει η πληθώρα των καταγεγραμμένων ελέγχων στην ύπαιθρο πολιτών, κυνηγών, κλπ., η αναγνώριση του ρόλου της από πολίτες αλλά και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας, διάσωσης, κλπ της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και από τον μεγάλο αριθμό των διαπιστωμένων παραβάσεων και των μηνύσεων που έχουν κατατεθεί από τους θηροφύλακες στις αρμόδιες Δασικές, Αστυνομικές και Εισαγγελικές αρχές.
  • Ένα ουσιαστικό – καθοριστικής σημασίας πολύτιμο σύμμαχο της Πολιτείας και των δασικών υπηρεσιών για όλο το πλέγμα των διατάξεων για το φυσικό περιβάλλον. Εκτός των θεμάτων προστασίας της άγριας πανίδας ελέγχου του κυνηγιού οι θηροφύλακες ασκούν τα καθήκοντά τους και για θέματα λαθροϋλοτομίας καθώς έχουν και την αρμοδιότητα άσκησης προανακριτικών πράξεων και για τα ζητήματα αυτά και επιπλέον τους έχει ανατεθεί και η αρμοδιότητα της εφαρμογής του νόμου για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα με τη διαπίστωση των παραβάσεων, τη βεβαίωση των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων και την παραπομπή των ποινικών παραβατών στη δικαιοσύνη.

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν για να στηριχθεί και να ενισχυθεί η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή και γενικά οι φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων είναι:

  1. Να εξασφαλιστεί το ποσοστό των εσόδων που εισπράττονται από την Κ.Σ.Ε. για τη λειτουργία των φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών (Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή), όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός του υπουργείου με την οποία ιδρύθηκε το 1999. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πάλι δυνατή η παρακολούθηση των οικονομικών ροών υπέρ Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και δεν θα συγχέονται τα ποσά αυτά με τις υπόλοιπες φιλοθηραματικές δράσεις των κυνηγετικών οργανώσεων. Ταυτόχρονα να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα χρηματοδότησης της Κ.Σ.Ε. από το Πράσινο Ταμείο όταν αυτό είναι αναγκαίο, για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.
  2. Να προβλεφθεί ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των θηροφυλάκων μπορεί να γίνεται μόνο αιτιολογημένα ώστε να υπάρχει βάσιμος λόγος απόλυσης. Με το σημερινό καθεστώς οι θηροφύλακες ενώ καλούνται να ασκήσουν αστυνομική εξουσία με ειδικά ανακριτικά καθήκοντα με επιβολή προστίμων, μηνύσεις, κατασχέσεις, που σημαίνει δικαστικές διώξεις, δημεύσεις περιουσιακών στοιχείων, τα οποία τις περισσότερες φορές αυτά γίνονται μέσα στις μικρές κλειστές κοινωνίες όπου ζούνε, μπορούν και απολύονται αναιτιολόγητα, χωρίς οι κυνηγετικοί σύλλογοι ή οι ομοσπονδίες να είναι υποχρεωμένες να έχουν λόγο απόλυσης. Αυτό αποτελεί μία σοβαρή αδικία που εκτός του ότι είναι εντελώς ασυμβίβαστο με τα ασκούμενα καθήκοντα δημιουργεί και τις προϋποθέσεις αθέμιτης άσκησης τους.
  3. Να εξορθολογηθεί το ηλικιακό όριο για τις προσλήψεις που σήμερα είναι το 35ο έτος και σε περίπτωση τριετούς προϋπηρεσίας το 40ο έτος. Με τη ρύθμιση αυτή δημιουργείται μία αδικία σε βάρος των ήδη υπηρετούντων συναδέλφων των Κυνηγετικών Συλλόγων που εργάζονται με συμβάσεις είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου και πλησιάζουν ή έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και δεν μπορούν έτσι να διεκδικήσουν στην περίπτωση προκήρυξης αντίστοιχες «μόνιμες» θέσεις στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες. Έτσι αποκλείονται από την πρόσληψη αξιόλογοι και έμπειροι θηροφύλακες που εργάζονται για πολλά χρόνια. Αντίστοιχα στους δημόσιους δασοφύλακες με τους οποίους εξομοιώνονται ως προς τα καθήκοντα και τα δικαιώματα οι θηροφύλακες, δεν ισχύει τέτοιο όριο ηλικίας πρόσληψης. Συνεπώς εκτός της καταφανούς άδικης μεταχείρισης υπαλλήλων με ίδια καθήκοντα, χάνεται και η δυνατότητα αξιοποίησης πολύτιμης εμπειρίας και τυχόν επωφελούς κατάρτισης που έχει αποκτηθεί στο διάστημα αυτό, μακροχρόνια πετυχημένων θηροφυλάκων. Η πρόταση του Σωματείου είναι να επανέλθει το καθεστώς που προέβλεπε η η αριθ. 103351/2412/09-07-2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1377/2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με την οποία «Κατώτατο όριο πρόσληψης ορίζεται το 21ο έτος της ηλικίας και ανώτατο το 35ο έτος. Στην περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον το ανώτατο όριο ηλικίας επιμηκύνεται ως το 45ο έτος. Από τον περιορισμό του ανώτατου ορίου ηλικίας εξαιρούνται οι έχοντες προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας σε κυνηγετικές οργανώσεις».


ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: