Τροπολογία για τη εκμίσθωση δημοτικών δασών στους δασικούς συνεταιρισμούς

Για την απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση από Δήμους της εκμετάλλευσης δημοτικού δάσους σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας, αρκεί τα δύο τρία (2/3) των μελών των συνεταιρισμών να είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου και τα λοιπά μέλη, κάτοικοι της οικείας περιφερειακής ενότητας, προβλέπει τροπολογία του ΥΠΕΝ, που κατατέθηκε στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, …και λοιπές διατάξεις».

Πιο συγκεκριμένα, με την παρ. 3 της προτεινόμενης τροπολογίας τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 197 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114). Το εν λόγω άρθρο αφορά την εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών.

Με το ισχύον καθεστώς, θα έπρεπε όλα τα μέλη του δασικού συνεταιρισμού να είναι κάτοικοι του Δήμου που έχει στην ιδιοκτησία του δάσος και εκμισθώνει την εκμετάλλευση του απευθείας απευθείας και χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, με την ρύθμιση διασφαλίζεται η ουσιαστική τοπική σύνδεση των μελών του δασικού συνεταιρισμού με τον Δήμο που πραγματοποιεί την παραχώρηση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

«2. Οι Δήμοι που έχουν στην ιδιοκτησία τους δάση μπορούν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να εκμισθώνουν απευθείας και χωρίς δημοπρασία για χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών την εκμετάλλευση του δάσους σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας, των οποίων τα δύο τρία (2/3) των μελών είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου και τα λοιπά μέλη κάτοικοι της οικείας περιφερειακής ενότητας.»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

«2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες που έχουν στην ιδιοκτησία τους δάση μπορούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, να εκμισθώνουν την εκμετάλλευση του δάσους σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας, των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας, απευθείας και χωρίς δημοπρασία και για χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών.
ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Νομοθεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: