Δωρεάν μεταπτυχιακό στην «Αειφορική Δαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων»

Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές στην «Αειφορική Δαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή & Αξιοποίηση» προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.

Το ιδρυτικό -το 1926- Τμήμα του ΑΠΘ και παλαιότερη Σχολή Δασολογίας στην Ελλάδα προκήρυξε την εισαγωγή τριάντα έξι μεταπτυχιακών φοιτητών στο δωρεάν προσφερόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι θέσεις κατανέμονται σε τρεις εξειδικεύσεις:

– Οικολογία, προστασία, διατήρηση φύσης (12 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

– Τεχνικά έργα, παραγωγή και αξιοποίηση ξυλώδους βιομάζας (12 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

– Διαχείριση, ανάπτυξη δασών & φυσικών πόρων (12 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιουλίου. Στις κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του προγράματος περιλαμβάνονται οι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, οι πτυχιούχοι Περιβαλλοντικών, Βιολογικών και Θετικών Επιστημών ελληνικών πανεπιστημίων, Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πτυχιούχοι Εκπαιδευτικών Σχολών, Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ) με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του δωρεάν προσφερόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και κάτοχοι αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, αίτηση μπορούν να υποβάλουν και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, υπό προϋποθέσεις.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του προγράμματος στον σύνδεσμο https://drive.google.com/file/d/1JIRUHvsjTaggvqRS2vdf16q57kOY1oXx/view

Σ.Αβραμίδου | ΑΠΕ-ΜΠΕΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: