Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ν. Ταγαρά

Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της εποπτείας των φορέων αρμοδιότητάς της ανέλαβε και επισήμως ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαος Ταγαράς.

Στην Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων υπάγονται δύο Γενικές Διευθύνσεις:

 1. Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 2. Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

και δύο Διευθύνσεις:

 1. Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος
 2. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος

Σύμφωνα με την απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων που δημοσιεύτηκε σήμερα, στις αρμοδιότητες που αναλαβάνει περιλαμβάνονται:

 1. Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
 2. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
 3. η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
 4. η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,
 5. η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
 6. η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς και
 7. ο διορισμός, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες, πλην αυτών της περ. (η), μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό.

Εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες του Υφυπουργού και παραμένουν στον Υπουργό:

 1. Η νομοθετική πρωτοβουλία και
 2. η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.


ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: