Δημόσια διαβούλευση για τη γεωργική πολιτική της ΕΕ – αξιολόγηση του αντικτύπου της στη βιοποικιλότητα, το έδαφος και τα ύδατα

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για τη συλλογή πληροφοριών και σχολίων από ενδιαφερόμενους και το και το ευρύτερο κοινό σχετικά με τον αντίκτυπο της ΚΑΠ στη βιοποικιλότητα, το έδαφος και τα ύδατα.

Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ έως τις 22 Οκτωβρίου 2020.

Γιατί διεξάγεται η διαβούλευση

Ο σημαντικός ρόλος της γεωργίας και της δασοκομίας στη διαχείριση των φυσικών πόρων αναγνωρίζεται και αποτυπώνεται σαφώς στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει, ως έναν από τους τρεις γενικούς στόχους της, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη δράση για το κλίμα. Η πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και η βελτίωση της διαχείρισής του, η διαχείριση των υδάτων (ποσότητα, ποιότητα), η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας (τοπίο, οικότοποι) αποτελούν σημαντικά στοιχεία αυτού του γενικού στόχου της ΚΓΠ.

Στόχος της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες και σχόλια από τους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύτερο κοινό σε σχέση με τον αντίκτυπο της ΚΓΠ στη βιοποικιλότητα, το έδαφος και τα ύδατα. Συμβάλλει σε επικείμενο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου της ΚΓΠ όσον αφορά τους φυσικούς πόρους, το οποίο συμπληρώνει τα πορίσματα των υποστηρικτικών μελετών αξιολόγησης σχετικά με τον αντίκτυπο της ΚΓΠ στη βιοποικιλότητα και τα ύδατα, που δημοσιεύτηκε στις 27 Μαρτίου 2020, καθώς και την εν εξελίξει αξιολόγηση του αντίκτυπου της ΚΠΓ στο έδαφος.ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Περιβάλλον

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: