Διάθεση δασικών και καλλωπιστικών φυτών από το δασικό φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς

Από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση δασικών και καλλωπιστικών φυταρίων σε φορείς από το δασικό φυτώριο Φοινικιάς της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου. Ο κατάλογος των προς διάθεση ειδών περιλαμβάνεται στο έντυπο αίτησης χορήγησης δενδρυλλίων

Επισημαίνεται, ότι λόγω των αυξημένων αναγκών σε δασικά φυτά προκειμένου να καλυφθούν αναδασωτικά προγράμματα των Δασικών Υπηρεσιών Ηρακλείου και Λασιθίου, αλλά και λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων κατά την τρέχουσα φυτευτική περίοδο, επί του παρόντος, δεν θα διατεθούν φυτά σε ιδιώτες για φύτευση σε ιδιωτικούς χώρους (αγρούς, κήπους, κατοικίες κλπ). Εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα, θα διατεθούν φυτά και σε ιδιώτες με νεότερη απόφασή.

Τρόπος διάθεσης

Οι Αιτήσεις για χορήγηση δασικών φυταρίων θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, στην ηλεκτρονική Δ/νση: ddh.fytorio@apdkritis.gov.gr , από την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020. Θα αποστέλλονται ταυτόχρονα το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά αυτά δεν θα εξετάζονται. Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των αιτήσεων και την καταχώρησή τους, θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την έγκριση ή μη του αιτήματος και για την ημερομηνία παραλαβής των φυτών από το δασικό φυτώριο Φοινικιάς.

Για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται καταβολή τιμήματος, αυτό θα καταβάλλεται πριν την παραλαβή των φυτών, στο λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου/ Ειδικός Φορέας Δασών στην Τράπεζα της Ελλάδος με IBAN: GR 2101000240000000000266718 (Δικαιούχος Πράσινο Ταμείο), ο δε ΦΠΑ (13%) που αναλογεί, θα κατατίθεται στο λογαριασμό με IBAN: GR 8501000230000002341144900 (Λογαριασμός Απόδοσης Φ.Π.Α. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης). Στην υπηρεσία μας θα παραδίδονται τα σχετικά αποδεικτικά.

Η παραλαβή των φυτών θα γίνεται στις καθορισμένες ημερομηνίες από το Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς με πιστή τήρηση των υγειονομικών μέτρων που θα ισχύουν.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται της εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2810 250389 και 2810 264940.

Δωρεάν διάθεση φυταρίων:

  • Στις Δασικές Υπηρεσίες.
  • Στους Ο.Τ.Α., για την δημιουργία δενδροστοιχιών, αλσών, πάρκων, νεκροταφείων κ.λ.π., με αίτημά τους συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται οι χώροι που θα φυτευτούν τα φυτά (συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 και εμβαδό).
  • Στα σχολεία (κάθε βαθμίδας Δημόσια ή Ιδιωτικά) και τις ένοπλες δυνάμεις, για εθελοντική δενδροφύτευση, μετά από συνεννόηση, εποπτεία, καθοδήγηση και άδεια της Υπηρεσίας μας, σε δημόσιες δασικές εκτάσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος.
  • Στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Κοινωφελή Ιδρύματα, Πολιτιστικούς, φιλοδασικούς και λοιπούς συλλόγους, που θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση, αυτή θα γίνεται μετά από συνεννόηση εποπτεία, καθοδήγηση και άδεια της Υπηρεσίας μας σε δημόσιες δασικές εκτάσεις. Προϋπόθεση είναι να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση και απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ., ότι έχει αποφασισθεί να γίνει εθελοντική δενδροφύτευση σε δημόσιες δασικές εκτάσεις ή σε κοινόχρηστους χώρους.
  • Στα Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελή Ιδρύματα, για την αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού τους χώρου.

Στις παραπάνω κατηγορίες ενδιαφερομένων ο συνολικός αριθμός των φυταρίων που θα της διατεθούν, προκειμένου να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων, καθορίζεται ως εξής:

Στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, Ένοπλες δυνάμεις, Σχολεία (Δημόσια και Ιδιωτικά), Κοινωφελή Ιδρύματα, Πολιτιστικοί, Φιλοδασικοί και λοιποί Σύλλογοι (όριο φυτών 50 συνολικά). Εφόσον ο αιτούμενος αριθμός είναι μεγαλύτερος των 50 φυτών θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη μελέτη δενδροφύτευσης.

Στους ΟΤΑ καθορίζεται όριο φυτών, 300 συνολικά, ανά Δήμο.

Διάθεση με καταβολή τιμήματος:

  • Για την αποκατάσταση του τοπίου και της δασικής βλάστησης σε χώρους με δράσεις μεταλλευτικών, λατομικών και λοιπών επιχειρήσεων, οι οποίες προβλέπονται από εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες.
  • Για την εκτέλεση φυτοτεχνικών έργων στα πλαίσια εκτέλεσης δημοσίων τεχνικών έργων, συγκοινωνιακών, εξηλεκτρισμού, υδραυλικών, τηλεπικοινωνιακών κλπ με σκοπό την προστασία και την αισθητική των έργων αυτών και του περιβάλλοντος.
  • Για συμπλήρωση των απωλειών σε επενδυτές δάσωσης γεωργικών εκτάσεων (Κανονισμός 1257/1999).

Στις περιπτώσεις αυτές, η διάθεση γίνεται με καταβολή τιμήματος. Η τιμή φυτού θα είναι 0,90 ευρώ (χωρίς τον Φ.Π.Α.). Η τιμή επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%.

Σχετικά αρχεία:
Εντυπο Αίτησης χορήγησης φυτευτικού υλικού & Κατάλογος ειδών
Απόφαση 7381/21-10-2020 της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: