Α.Δ. Αιγαίου: Τηλεδιάσκεψη για τη πορεία των Δασικών Χαρτών

Συνέχεια των προγραμματισμένων συσκέψεων επί της πορείας των Δασικών Χαρτών, έπειτα από πρόσκληση του Υφυπουργού ΠΕΝ κ. Γεώργιου Αμυρά  και του Γ.Γ. Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνου Αραβώση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 03/6/2021 τηλεδιάσκεψη, μέσω της πλατφόρμας e-presence, παρουσία των υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΕΝ κ.κ. Ευάγγελου Γκουντούφα (Αν. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δ.Π.) και Σταύρου Τσιλίκουνα (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών), των Προϊσταμένων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Α.Δ. Αιγαίου) ήτοι την Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου κα. Αικατερίνη Μπαλατσούκα, την Διευθύντρια Δασών Κυκλάδων κα. Μαρία Φωσκόλου, τον Διευθυντή Δασών Λέσβου κου.  Φώτιου Κράλη,  την Διευθύντρια Δασών Σάμου κα.  Ζωή Κινιαζοπούλου, τον Διευθυντή Δασών Χίου κο.  Κωνσταντίνο Μπέλλα και της επικεφαλής των Δασικών Υπηρεσιών της Α.Δ. Αιγαίου,  Αν. Γενικής Διευθύντριας Δασών και Α.Υ. κας.  Άρτεμις Αλεξιάδου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η συλλογή και αξιολόγηση των ιδιαίτερων προβλημάτων που απασχολούν τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες και το συντονισμό ενεργειών για την απρόσκοπτη τήρηση των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων για την αναθεώρηση/τροποποίηση των ήδη  αναρτηθέντων  Δασικών Χαρτών στη περιοχή αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Ιδιαιτέρως, τέθηκε το ζήτημα της άμεσης χρηματοδότησης όλων των Δασικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη των εργασιών που απαιτούνται προς ολοκλήρωση του έργου τους, συνεπικουρούμενες από εξωτερικούς συνεργάτες.

Ήδη το σύνολο των Διευθύνσεων Δασών υλοποιώντας, άμεσα, την παρ.1 του άρθρου 39 του ν.4801/2021 (ΦΕΚ 83Α/24.05.2021), έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις εξάμηνης παράτασης οι οποίες και έλαβαν ευρεία δημοσιότητα μέσω της έκδοσης σχετικών δελτίων τύπου, με τις  τελικές προθεσμίες για την κατάθεση αντιρρήσεων με τέλος και πρόδηλων σφαλμάτων (ατελώς), για τις Διευθύνσεις Δασών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, να διαμορφώνονται ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ (ανά περιοχή αρμοδιότητας της Α.Δ. Αιγαίου)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Προθεσμία για τους κατοικούντες  ή διαμένοντες στην αλλοδαπή (20ήμερη παράταση των προθεσμιών για την υποβολή αντιρρήσεων)

Δωδεκανήσου 03.12.2021-ημέρα Παρασκευή 23.12.2021 – ημέρα Πέμπτη
Κυκλάδων 17.12.2021-ημέρα Παρασκευή 07.01.2022 – ημέρα Παρασκευή
Λέσβου 29.11.2021-ημέρα Δευτέρα 20.12.2021 – ημέρα Δευτέρα
Σάμου 22.11.2021-ημέρα Δευτέρα 13.12.2021 – ημέρα Δευτέρα
Χίου 24.12.2021-ημέρα Παρασκευή 13.01.2022 – ημέρα Πέμπτη

Περαιτέρω εκφράστηκε και η ανάγκη ενίσχυσης των Δασικών Υπηρεσιών με προσωπικό, με την ηγεσία του Υπουργείου να συμφωνεί με την πρόσληψη ακόμη και μόνιμου προσωπικού προς αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, δόθηκε έμφαση στη δέσμευση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας για συνέχιση των προγραμματισμένων συναντήσεων μέσω τηλεδιάσκεψης σε εβδομαδιαία βάση, στις οποίες τα καθ’ ύλην αρμόδια στελέχη θα έχουν τη δυνατότητα, εγκαίρως, να θέτουν τα προβλήματα που αναφύονται.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: