Διευκρινίσεις για τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων ζητά η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου

Με αφορμή την έκδοση σωρείας αποφάσεων αναφορικά με τη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών χαρτών της χώρας και τον ορισμό συναδέλφων Δασοπόνων σε αυτές ως γραμματέων, η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων απέστειλε έγγραφο προς τη Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, με το οποίο ζητά την άμεση διευκρίνιση διαφόρων κρίσιμων ανακυπτόντων θεμάτων.

Τα κυριότερα εξ αυτών αφορούν:

 1. το ωράριο λειτουργίας των ΕΠΕΑ.
  Λόγω του γεγονότος ότι οι εν λόγω επιτροπές είναι αμειβόμενες, ως απορρέει σαφώς
  και πέραν κάθε αμφιβολίας, από τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015, θα πρέπει να λειτουργούν τόσο εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας όσο και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από άλλη υπερωριακή απασχόληση.
 2. την υποχρεωτική απασχόληση στις ΕΠΕΑ των ορισμένων ως γραμματέων, με δεδομένο την εκτός ωραρίου απασχόληση.

Επιπλέον, τέθηκε ένα σημαντικότατο ζήτημα ως προς την αποζημίωση των μελών μας,δεδομένου ότι την τρέχουσα χρονική περίοδο υλοποιείται από όλες τις Δασικές Υπηρεσίες της χώρας το ετήσιο πρόγραμμα Δασοπροστασίας, το οποίο ως γνωστών συνίσταται στην παροχή υπερωριακής εργασίας. Για το λόγο αυτό, η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων ζήτησε να ληφθούν υπόψη από την ηγεσία της Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και τα ακόλουθα:

 • ως προκύπτει από τις ισχύουσες διατάξεις, οι υπερωρίες αλλά και η αμοιβή από συμμετοχή σε επιτροπή που λειτουργεί εκτός ωραρίου εργασίας, θεωρούνται ως πρόσθετες αποδοχές.
 • οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 4354/2021 ως ισχύει, ορίζουν: «το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών υπολογίζεται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.».
 • για την εκκαθάριση και πληρωμή των υπερωριών (καθημερινών Κυριακών και εξαιρεσίμων κ.λ.π.) υποβάλλεται για τον κάθε μήνα υπεύθυνη δήλωση (για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος) από τον κάθε δικαιούχο στην οποία αναγράφεται μεταξύ άλλων ότι «…Το σύνολο των ακαθαρίστων μηνιαίων απολαβών μου, στις οποίες περιλαμβάνονται πλην των αποδοχών της οργανικής μου θέσης και κάθε πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για υπηρεσίες που προσέφερα εντός ή εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και για οποιαδήποτε αιτία…..»
 • ο εκάστοτε προϊστάμενος Υπηρεσίας βεβαιώνει τόσο τον αριθμό των ωρών όσο και το ότι οι «υπάλληλοι, σύμφωνα με δηλώσεις τους, δεν έχουν εργασθεί και δεν θα εργασθούν σε άλλα συνεργεία απασχόλησης και οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές τους δεν είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 2 του Συντάγματος»
 • οι υπάλληλοι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα που θα αμείβονται από διαφορετική πηγή χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι η καταβολή των υπερωριακών αποζημιώσεων καταβάλλεται από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ενώ η αποζημίωση για τη συμμετοχή στις ΕΠΕΑ από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.

Η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων έχει αποδείξει ότι στηρίζει το έργο των δασικών χαρτών και το θεωρεί υψίστης σημασίας για τη Χώρα. Παρόλα αυτά όμως, εκ του Καταστατικού της,δεν μπορεί να δεχθεί και να ανεχθεί οτιδήποτε προκαλεί βλάβη στην υπηρεσιακή κατάσταση των μελών της, δηλαδή στις ώρες εργασίας τους και την αποζημίωσή τους αλλά και σε οτιδήποτε βλάπτει τα γενικότερα συμφέροντά τους, όπως η μετακύληση αρμοδιοτήτων αντικειμένων των συναδέλφων που με τον όποιο τρόπο εμπλέκονται στις ΕΠΕΑ, σε άλλους υπαλλήλους των οικείων Υπηρεσιών.

Η ΕΕΔΔΥ αναμένει την απάντηση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή και ευελπιστεί ότι θα υπάρξει η αναγκαία θετική διάθεση και συνεργασία ώστε να προσπελαθούν όλα τα καίρια προαναφερθέντα ζητήματα.

Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , ,

1 reply

 1. Ίδια δεν είναι, ή θα πρεπε να είναι, και τα ερωτήματα για τους δασολόγους; Σήμερα, που έχουν μείνει μια χούφτα δασολόγοι, μια χούφτα δασοπόνοι και 2 χούφτες δασοφύλακες, ποιους εξυπηρετεί περισσότερο να υπάρχουν διαφορετικά σωματεία; Τα μέλη των συλλόγων ή τις κυβερνήσεις και τους συνδικαλιστές; Απλά ρωτάω…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: