Έγκριση συμπερασμάτων της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ για το 2030

(by bearfotos / Freepik)

Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη δημοσίευση της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ για το 2030.

Στα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, οι υπουργοί αναγνώρισαν την ανάγκη τα δάση να συνεισφέρουν περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και σε παγκόσμιους στόχους όπως η ατζέντα του 2030. Ειδικότερα, αυτοί:

 • τόνισαν τον ουσιαστικό ρόλο των δασών για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και για ένα υγιές φυσικό περιβάλλον στο πλαίσιο της προσέγγισης «One Health»
 • συμφώνησαν ότι η δασοκομία μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στη μετάβαση της ΕΕ σε μια πράσινη, κλιματικά ουδέτερη και ανταγωνιστική κυκλική βιοοικονομία
 • τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας και του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής, των ενδιαφερομένων και της κοινωνίας των πολιτών
 • χαιρέτισαν την έμφαση που δίνει η νέα στρατηγική στην προώθηση βιώσιμων προϊόντων με βάση το ξύλο και την πρόταση για τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής σχέσης για τη δασική έρευνα και καινοτομία.

Ωστόσο, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου επισήμαναν επίσης την ανάγκη εξεύρεσης ισορροπίας μεταξύ των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών της αειφόρου διαχείρισης των δασών και τόνισαν τη σημασία του σεβασμού και της διατήρησης της ποικιλομορφίας των δασών και των δασικών πρακτικών διαχείρισης σε διάφορα κράτη μέλη και περιοχές. Επιπλέον, τα κράτη μέλη εξέφρασαν αμφιβολίες για την αξία της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών σχεδίων για τη δασοκομία , όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, και ενθάρρυναν τη χρήση των υφιστάμενων διεθνών διαδικασιών παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων. Τέλος, οι υπουργοί θεώρησαν ότι μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση πρέπει να περιλαμβάνει μια διεθνή διάσταση με στόχο τον περιορισμό της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών.

Ιστορικό

Στις 14 Ιουλίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση για το 2030. Ως ένα από τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η πρωτοβουλία βασίζεται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και θα αποτελέσει βασικό μέρος των προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 55% έως το 2030. Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή καθορίζει μια σειρά από προτεινόμενα μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση του μεγέθους και της ποιότητας των δασών της Ευρώπης και στη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τις κοινότητες των οποίων η διαβίωση εξαρτάται από τη δασοκομία .

Τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή για την αποκατάσταση των δασών της Ευρώπης και την προστασία των δασικών βιομηχανιών περιλαμβάνουν:

 • προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των δασών (SFM), συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης της αειφόρου χρήσης πόρων με βάση το ξύλο
 • παροχή οικονομικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών να υιοθετήσουν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, όπως αυτές που συνδέονται με την αποθήκευση και τη δέσμευση άνθρακα
 • βελτίωση του μεγέθους και της βιοποικιλότητας των δασών, μεταξύ άλλων με τη φύτευση 3 δισεκατομμυρίων νέων δέντρων έως το 2030
 • προώθηση εναλλακτικών δασικών βιομηχανιών όπως ο οικοτουρισμός, καθώς και μη ξυλωδών προϊόντων όπως ο φελλός, το μέλι και τα φαρμακευτικά φυτά
 • ενθάρρυνση της ανάληψης οικονομικής στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία μπορεί να βοηθήσει τα δάση και τις δασικές βιομηχανίες να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή
 • παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης για άτομα που εργάζονται σε δασικές βιομηχανίες και καθιστώντας αυτές τις βιομηχανίες πιο ελκυστικές για τους νέους
 • τη θέσπιση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων
 • προστασία των εναπομεινάντων πρωτογενών και παλαιών δασών της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή καθορίζει ένα χρονοδιάγραμμα που περιγράφει λεπτομερώς τα συγκεκριμένα βήματα που θα λάβει κατά την περίοδο 2021-2023 για την επίτευξη των στόχων της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τα δάση. Θα επανεξετάσει τη στρατηγική έως το 2025 για να αξιολογήσει την πρόοδο και να καθορίσει εάν χρειάζεται περαιτέρω δράση. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν σήμερα καλούν την Επιτροπή να παρέχει επίσης ετήσιες ενημερώσεις σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής και να εμπλέκει το Συμβούλιο σε κάθε περαιτέρω δράση που μπορεί να αναληφθεί βάσει της επανεξέτασης.

.ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική

Tags: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: