Ν. 4859/2021 «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων…»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4859/2021 «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»

Σύμφωνα με το άρθρο 1, σκοπός του ν. 4859/2021 είναι η απλοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, για την αντιμετώπιση τόσο των χρόνιων ζητημάτων της κτηνοτροφικής παραγωγής, όσο και των σύγχρονων προκλήσεων που παρουσιάζει ο εν λόγω χώρος, η βελτίωση των διαδικασιών διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων και η επίλυση επειγόντων θεμάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διάταξη του άρθρου 10 προβλέπει τη τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 σχετικά με την έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις. Ειδικότερα, προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Κάθε επιτρεπτή, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις αποτελεί εξαιρετικό μέτρο. Επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις ως και σε δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, σύμφωνα με τους όρους της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 3, επιτρέπεται μετά από έγκριση. Η έγκριση αυτή χορηγείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην παρ. 4 ή στα άρθρα 46 έως 61. Όταν πρόκειται για επέμβαση σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις που ανήκουν σε περιοχές όπου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες η εισήγηση της οικείας δασικής αρχής χορηγείται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από το αίτημα του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση επέμβασης από τρίτους στις ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.».

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, «με την ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, η εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, πριν την έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, που ανήκουν αποκλειστικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες, χορηγείται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται καθυστερήσεις και επιτυγχάνονται η άμβλυνση της γραφειοκρατίας και η απαλλαγή του διοικούμενου από μία χρονοβόρα διαδικασία, χωρίς να περιορίζεται ή να αίρεται η δασική προστασία».

Σχετικό αρχείο:
Νόμος 4859/2021 (Α΄ 228) «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [263.63 KB]ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: