Μια ισορροπημένη χρονιά για τον Ασπροπάρη στα Βαλκάνια

Σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά (2020), ο αριθμός των ενεργών επικρατειών του γύπα Ασπροπάρη μειώθηκε από 54 σε 50 σε ολόκληρη τη βαλκανική χερσόνησο. Επίσης, η απώλεια κάποιων πουλιών στην Αλβανία είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των ζευγαριών να μειωθεί από 49 σε 47. Ωστόσο, από το 2017 (Γράφημα 1 & Γράφημα 2) ο πληθυσμός παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερός, με μικρές διακυμάνσεις σε ορισμένες περιοχές, εμφανίζοντας κάποιες αυξήσεις ή μειώσεις.

Γράφημα 1. Αριθμός ενεργών επικρατειών (2017 – 2021)

Ο πληθυσμός του είδους, ανεξάρτητα από τη μικρή μείωση, άρχισε ουσιαστικά το 2021 να ανακάμπτει. Στην Κεντρική Ελλάδα (Μετέωρα) ένα μοναχικό πουλί εξακολουθεί να καταλαμβάνει μια επικράτεια, ενώ ένα νέο ζευγάρι κατέλαβε μια νέα επικράτεια στα ανατολικά της χώρας (Κοιλάδα Δέρειου, Θράκη). Η νέα επικράτεια στη Θράκη ήταν ενεργή μέχρι το 2012, συνεπώς είναι σημαντική και ελπιδοφόρα η νέα της επανεποίκηση. Επιπλέον, η παρουσία ενός υπενήλικου πουλιού στην Κόνιτσα, αλλά και η αυξανόμενη παρατήρηση υπενήλικων Ασπροπάρηδων στη Θράκη, μας δίνει ελπίδες για το μέλλον του Ασπροπάρη στη χώρα, αφού τα τελευταία 10 χρόνια ο πληθυσμός του είδους εμφάνιζε συνεχή μείωση.

Γράφημα 2. Αριθμός ζευγαριών (2017 – 2021)

Επιπλέον, παρά την απώλεια κάποιων πουλιών στις περιοχές διαχείμασης και την απώλεια κάποιων άλλων κατά την προηγούμενη αναπαραγωγική περίοδο, το 2021 ο πληθυσμός του είδους στη Βουλγαρία ανέκαμψε σχεδόν πλήρως, ένδειξη ότι νέα ζευγάρια κατέλαβαν εγκαταλελειμμένες αναπαραγωγικές επικράτειες.

Ο αριθμός των νεοσσών και οι παράμετροι αναπαραγωγής παρέμειναν υψηλές στη Βουλγαρία, ενώ στις υπόλοιπες χώρες ο αριθμός των νεοσσών μειώθηκε ελαφρώς σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη (Γράφημα 3).

Γράφημα 3. Αριθμός νεοσσών που κατάφεραν να μεγαλώσουν επιτυχώς σε κάθε χώρα (2019 – 2021)

Οι παράμετροι αναπαραγωγής στις διάφορες χώρες είναι παρόμοιες ή ακόμη και υψηλότερες σε σύγκριση με άλλους πληθυσμούς του είδους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρόλο που ο αριθμός των νεοσσών ήταν μικρότερος σε σύγκριση με αυτόν του 2020 στα Βαλκάνια (Γράφημα 3), αυτή η αναπαραγωγική περίοδος ήταν για ακόμη μία χρονιά η πιο επιτυχημένη για το είδος στη Βουλγαρία με 27 μικρά (30 το 2020) παρά το γεγονός ότι μόνο 18 από τα 25 ζευγάρια φώλιασαν επιτυχώς (72% των ζευγαριών).

Επίσης, το δίκτυο ταϊστρών, ένα από τα κύρια εργαλεία διατήρησης που χρησιμοποιούμε για να υποστηρίξουμε τον πληθυσμό του Ασπροπάρη στα Βαλκάνια, συνέχισε να λειτουργεί και το 2021. Στη Βουλγαρία συνεχίσαμε να παρέχουμε ασφαλή τροφή σε τουλάχιστον επτά (7) ζευγάρια μέσα από δύο ταΐστρες και σε άλλα εννιά (9) ζευγάρια με το μεμονωμένο σύστημα συμπληρωματικής σίτισης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου (62% του πληθυσμού στη Βουλγαρία). Στην Ελλάδα λειτούργησαν τέσσερις (4) ταΐστρες (μία στα Μετέωρα, δύο στην Ήπειρο και μία στην Κρήτη) καλύπτοντας το 60% του πληθυσμού του είδους που απαντά στη χώρα, ενώ αντίστοιχα λειτούργησαν τρεις (3) ταΐστρες στην Αλβανία και δύο (2) στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίες παρείχαν ασφαλή τροφή σε τουλάχιστον 5 ζευγάρια (3 στην Αλβανία και τουλάχιστον 3 στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας) καλύπτοντας το 60% και το 23% του πληθυσμού του είδους αντίστοιχα στις δυο χώρες.

Η τακτική παρακολούθηση των αναπαραγωγικών επικρατειών του είδους στα Βαλκάνια και η συντήρηση των ταϊστρών πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE «ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη», με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, του Ιδρύματος MAVA και του Πράσινου Ταμείου.

Πηγή: lifeneophron.euΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: