Δ/νση Δασών Κυκλάδων: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων παρατείνεται, μέχρι τη 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου των δασικών χαρτών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Νάξου, Θήρας, Κέας- Κύθνου, Πάρου, Μήλου, Μυκόνου

Η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων αναφέρει τα εξής:

«1.Τροποποιούμε την με αρ. πρ. 9095/23.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΘΙΣΟΡ1Ι-ΑΞ2) απόφαση μας (σχετ. 1) αποκλειστικά και μόνο ως προς το μέρος της παρ. Β. και ειδικότερα ως προς το τμήμα που αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

Η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας άσκησης αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Νάξου, Θήρας, Κέας- Κύθνου, Πάρου, Μήλου, Μυκόνου είναι τόσο για τους κατοικούντες εσωτερικού όσο και για τους διαμένοντες στην αλλοδαπή η 31η Μαϊου 2022 ημέρα Τρίτη.

2. Κατά τα λοιπά η με αρ. 9095/23.02.2021 απόφαση μας ισχύει ως έχει.».

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: