Διάθεση δασικών δενδρυλλίων από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων

Η Δ/νση Δασών Χανίων ανακοινώνει ότι από την 15η Νοεμβρίου 2022 ξεκινά η χορήγηση δασικών δενδρυλλίων από το Δασικό Φυτώριο Χρυσοπηγής. Θα προηγηθεί η υποβολή ΑΙΤΗΣΕΩΝ, για τον καθορισμό ημερομηνίας παραλαβής των δενδρυλλίων, που θα ξεκινήσει στις 03-11-2022 και θα ολοκληρωθεί στις 11-11-2022. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η χορήγηση θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης

Α. Δωρεάν διάθεση φυτευτικού υλικού θα γίνεται:

1.α. Σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Σχολεία (Δημόσια και Ιδιωτικά), Στρατό, Κοινωφελή Ιδρύματα, Ενορίες, Ιερές Μονές, Προσκόπους.

β. Σε Συλλόγους, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζεται απόφαση του ΔΣ ότι θα γίνει δενδροφύτευση σε χώρους που θα αναφέρονται αναλυτικά στο αίτημα τους προκειμένου να γίνει σχετικός ο έλεγχος της Υπηρεσίας.

2. Στους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας

  • Αφού υπογράψουν Προγραμματική Σύμβαση μελέτης και κατασκευής δημοσίων δασοτεχνικών έργων (σε δημόσιες δασικές εκτάσεις)
  • Όταν θέλουν να αναδασώσουν Δημοτικές εκτάσεις εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη αναδάσωσης.
  • Όταν θέλουν φυτά για δεντροστοιχίες και δημιουργία αλσών, πάρκων, νεκροταφείων κλπ εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει και ο αριθμός του αιτούμενου φυτευτικού υλικού είναι μεγαλύτερος από 50 φυτάρια θα γίνεται αυτοψία από τη Δασική υπηρεσία, γι’αυτό η αίτηση τους θα πρέπει να συνοδεύεται από διάγραμμα της έκτασης σε συν/νες ΕΓΣΑ. Οι Δήμοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις αιτήσεις όλων των δημοτικών διαμερισμάτων τους και να στέλνουν στη Δασική υπηρεσία μία συνολική αίτηση για την επικράτεια τους.
  • Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα παραπάνω δεν θα ικανοποιούνται.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνεται έλεγχος από τη δασική υπηρεσία. Στις παραπάνω κατηγορίες ενδιαφερομένων ο αριθμός των ειδών θα καθορίζεται από την Υπηρεσία μας προκειμένου να εξυπηρετηθεί μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων.

Β. Διάθεση με καταβολή τιμήματος:

  • Για την αποκατάσταση του τοπίου και της δασικής βλάστησης σε χώρους με δράσεις μεταλλευτικών, λατομικών και λοιπών επιχειρήσεων, οι οποίες προβλέπονται από εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες.
  • Για την εκτέλεση φυτοτεχνικών έργων στα πλαίσια εκτέλεσης δημοσίων τεχνικών έργων, συγκοινωνιακών, εξηλεκτρισμού, υδραυλικών, τηλεπικοινωνιακών κλπ με σκοπό την προστασία και τη αισθητική των έργων αυτών και του περιβάλλοντος.
  • Για φύτευση σε ιδιωτικούς χώρους (αγρούς, κήπους, κατοικίες κλπ) από ιδιώτες (μέγιστος αιτούμενος αριθμός φυτών = 50).

Στις περιπτώσεις αυτές, η διάθεση γίνεται με καταβολή τιμήματος. Η τιμή για κάθε δενδρύλλιο θα είναι 0,90 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ). Η τιμή επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%. Η πληρωμή του αντίτιμου θα γίνεται στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Χανίων με την παραλαβή της διατακτικής χορήγησης για την παραλαβή των φυτών την ίδια μέρα. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να παραλάβει τα δεντρύλλια του από το Δασικό φυτώριο, οδός Νεροκούρου

Αιτήσεις θα διατίθενται από τα της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, στη Χρυσοπηγή ή ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο μέσω της Διαύγειας (ΑΔΑ: Ψ55Η4653Π8-ΦΧΙ). Συνιστάται να χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: dasichan@eedpkritis.ypen.gr.

Θα αποστέλλονται ταυτόχρονα το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά αυτά δεν θα εξετάζονται.

Η διάθεση θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 π.μ. έως τις 14.00. και η παραλαβή των φυτών από το Δασικό φυτώριο, οδός Νεροκούρου. Η προσέλευση θα γίνεται αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί.

Επισημαίνουμε ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων δενδρυλλίων που υπάρχουν στο Δασικό Φυτώριο.

Στην απευθυνόμενη στη Δ/νση Δασών αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται ο τόπος που θα φυτευτούν τα φυτάρια και τα στοιχεία του αιτούντος.

Επισυνάπτεται έντυπο της αίτησης.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (pdf)ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: