Τα διοικητικά πρόστιμα για τις παραβάσεις θήρας

Σημαντικές αλλαγές στο τρόπο που αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις περί θήρας επέρχονται με το άρθρο 205 του ν. 5037/2023 (Α΄ 78). Ειδικότερα, με τον νέο νόμο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου κατά όσων παραβιάζουν τις διατάξεις περί θήρας.

Σε όποιον αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από τα ελεγκτικά όργανα (δασικοί υπάλληλοι, θηροφύλακες, αστυνομικά όργανα) ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ. Ο υπαίτιος των ανωτέρω πράξεων τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται για παραβάσεις περί θήρας.

Αιτιολογία Παράβασης Διοικητικό Πρόστιμο Ποινή Φυλάκισης
Παράνομη μεταφορά κυνηγετικού όπλου

Τετρακόσια (400) ευρώ και αφαίρεση της άδειας θήρας για δύο (2) μήνες

Χρήση ελαστικής σφενδόνης, κραχτών, ομοιωμάτων και μιμητικές φωνές των θηραμάτων

Διακόσια (200) ευρώ και αφαίρεση της άδειας θήρας για δύο (2) μήνες

– Θήρα δι’ ενέδρας (καρτέρι, σε πηγές) και όταν απαγορεύεται θήρα λόγω χιονοπτώσεως μεγάλης διαρκείας και εντάσεως.

– Η μεταφορά ζωντανού θηράματος καθ’ όλον το έτος και η διατήρηση σε αιχμαλωσία ωδικών πτηνών.

– Μεταφορά κυν. όπλου σε περίοδο απαγόρευσης θήρας άνευ άδειας δασικής ή αστυν. αρχής.

– Διάβαση με δεμένο όπλο από απαγορευμένες εκτάσεις.

Τετρακόσια (400) ευρώ και αφαίρεση της άδειας θήρας για δύο (2) μήνες

– Η θήρα από ομάδα πλέον των 6 κυνηγών (εξαιρείται η ομαδική θήρα υδροβίων, αγριόχοιρου, κλπ).

Πενήντα (50) ευρώ στον καθένα

Χρήση μηχανοκίνητων πλωτών μέσων για θήρα κ.λπ.

Διακόσια (200) ευρώ

Τρεις (3) μήνες
Θήρα εντός πόλεων/ κωμοπόλεων και σε ακτίνα 250 μ. από τις παρυφές ή σε ακτίνα 100 μέτρων από μεμονωμένες οικίες. Επίσης εντός αμπελώνων κ.λπ., πυρήνων εθνικών δρυμών.

Πεντακόσια (500) ευρώ

Εως ένα (1) έτος
Θήρα σε εκτροφεία θηραμάτων και σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές χωρίς την απαιτούμενη ειδική άδεια.

Πεντακόσια (500) ευρώ

Εως δυο (2) έτη
Θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου

Τριακόσια (300) ευρώ

Έως δυο (2) έτη
Θήρα χωρίς άδεια θήρας

Τριακόσια (300) ευρώ

Έως ένα (1) έτος
Η θήρα πλέον του ενός λαγού. Η αγοραπωλησία θηραμάτων, κλπ.

Πεντακόσια (500) ευρώ

Έως ένα (1) έτος
Θήρα μισή ώρα μετά τη δύση και μισή ώρα προ της ανατολής του ήλιου.

Διακόσια (200) ευρώ

Έως ένα (1) έτος
Θήρα με πυροβόλο πολεμικό όπλο ή αεροβόλο ή με άλλου είδους όπλο, μη σύνηθες κυνηγετικό.

Τετρακόσια (400) ευρώ

Από δυο (2) μήνες έως δυο (2) έτη.
Καταδίκη για τη θανάτωση ή σύλληψη ελαφιού

Χρηματική αποζημίωση τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ

Καταδίκη για τη θανάτωση ή σύλληψη ζαρκαδιού, αγριόγιδου,  αίγαγρου Κρήτης

Χρηματική αποζημίωση δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ

Καταδίκη για τη θανάτωση ή σύλληψη για λοιπά είδη αιγάγρων

Χρηματική αποζημίωση πεντακοσίων (500) ευρώ

Τοποθέτηση και η χρήση παγίδων, δηλητηρίων, δικτύων, βρόχων, ιξού, ειδικών καθρεπτών, αγκίστρων και παντός είδους ελκυστικών φώτων ή οργάνων.

Εμπορία, κατασκευή και η εισαγωγή των οργάνων αυτών.

Χίλια (1.000) ευρώ

Έως δυο (2) έτη
Παραβίαση περί θήρας αστυνομικών διατάξεων (ΔΑΔ).

Από εκατό (100) έως διακόσια (200) ευρώ και αφαίρεση της άδειας θήρας για χρονικό διάστημα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες έως δύο (2) μήνες.

Παραβάσεις εντός του πυρήνα εθνικών δρυμών και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως (παρ. 5 του άρθρου 80 ν.δ. 86/69).

Διακόσια (200) ευρώ

Έως δυο (2) έτη

 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: