Ανακοίνωση θέσης εργασίας

Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης (ΕΠΒΘ) επιθυμεί να καλύψει μια θέση εργασίας επιστημονικού συνεργάτη για το πρόγραμμα Βελτίωση δασικών βιοτόπων στο Εθνικό Πάρκο δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου.

Περιγραφή θέσης

Υποστήριξη των δράσεων υλοποίησης του προγράμματος της βελτίωσης των δασικών βιοτόπων που θα λάβει χώρα το διάστημα 2023-2025 στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου. Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης στην έδρα του γραφείου της ΕΠΒΘ στη Δαδιά Σουφλίου.

Αρμοδιότητες

 • Παρακολούθηση και συντονισμός εκπόνησης και έγκρισης δασικής μελέτης για τα μέτρα βελτίωσης σημαντικών βιοτόπων
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης δασικών εργασιών σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς
 • Οργάνωση συναντήσεων με αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση του προγράμματος
 • Παρακολούθηση και συντονισμός των δράσεων παρακολούθησης βιολογικών δεικτών πριν και μετά την υλοποίηση των μέτρων βελτίωσης
 • Σύνταξη αναφορών προόδου του προγράμματος και επιστημονικών δημοσιεύσεων

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Σχολής/Τμήματος Δασολογίας/Δασοπονίας
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας σε αντικείμενα σχετικά με δασοκομία, διαχείριση δασικής βλάστησης και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών
 • Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και αγγλικά
 • Πολύ καλή ικανότητα συντονισμού πολλαπλών μερών στα πλαίσια συνεργασιών
 • Πολύ καλές γνώσεις χρήσης Η/Υ (MS Office)

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικά αντικείμενα
 • Εμπειρία σε χρήση GIS
 • Εργασιακή εμπειρία σε μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • Εμπειρία από εθελοντική συμμετοχή σε περιβαλλοντικές ή άλλες κοινωφελείς δράσεις
 • Εντοπιότητα από Π.Ε. Έβρου ή Π.Ε. Ροδόπης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους μαζί με μία συνοδευτική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@spbt.gr έως τις 20 Απριλίου 2023 αναγράφοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος: «Επιστημονικός συνεργάτης ΕΠΒΘ». Αν το προφίλ σου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου. Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά. Στις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για συνέντευξη θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της ΘράκηςΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: