ΦΕΚ – Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, «Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024».

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται αφορούν:

  • τον περιορισμό της θηρευτικής δραστηριότητας στη νήσο Ρόδο,
  • την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου αγριόχοιρου κατά το χρονικό διάστημα από 20.08.2023 μέχρι 15.09.2023 στις ζώνες διάβασης,
  • τις ημερομηνίες που επιτρέπεται το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας στην Π.Ε. Λέσβου, και
  • την απαγόρευση κυνηγιού στο σύνολο της περιφερειακής ενότητας Έβρου.

Τι ισχύει στη Ρόδο

Ειδικότερα, λόγω των δασικών πυρκαγιών στη νήσο Ρόδο περιορίζεται η τρέχουσα κυνηγετική περίοδος από 15 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου αντί του 20/8-29/2 που ίσχυε μέχρι τώρα. Επιπλέον,  περιορίζεται η χρονική περίοδος θήρας του Λαγού (Lepus europaeus) από 15 Σεπτεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2023 και μειώνονται οι ημέρες θήρας του Λαγού σε δύο (2) την εβδομάδα (Τετάρτη και Κυριακή) αντί των τριών (3) που ίσχυε. Αντίστοιχα, για την νησιώτικη πέρδικα μειώνονται και εδώ οι ημέρες θήρας σε δύο (2) την εβδομάδα (Τετάρτη και Κυριακή) και η ημερήσια κάρπωση σε δύο (2) άτομα ανά ημερήσια έξοδο.

Σημειώνεται πως με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε προηγηθεί έτερη απόφαση απαγόρευσης κυνηγιού όλων των θηραμάτων λόγω δασικής πυρκαγιάς σε έκταση εμβαδού 316.739 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει όχι μόνο την καείσα από τη δασική πυρκαγιά έκταση, αλλά και εκτεταμένη περιμετρική ζώνη αυτής (δείτε ΕΔΩ)

Τι ισχύει στη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης

Με τις διατάξεις της νέας υπουργικής απόφασης, γίνεται σαφές ότι κατά το χρονικό διάστημα από 20.08.2023 μέχρι 15.09.2023 στις ζώνες διάβασης επιτρέπεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης μόνο τις τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα που επιτρέπεται το κυνήγι του αγριόχοιρου (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή). Κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που συγκροτούνται από τις δασικές Υπηρεσίες δεν ισχύουν οι περιορισμοί της χρήσης σκύλων δίωξης μόνο της ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου.

Τι ισχύει στη Λέσβο και στη Λήμνο

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου (συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Λήμνου) επιτρέπεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας τις παρακάτω ημερομηνίες: Σάββατο: 16.09.2023 και Κυριακές: 17.09.2023, 24.09.2023, 01.10.2023, 08.10.2023, 15.10.2023, 22.10.2023 και 29.10.2023, συνολικά για οκτώ (8) εξόδους.

Τι ισχύει στον Έβρο

Λόγω των δασικών πυρκαγιών που έχουν πλήξει περιοχές του Έβρου απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηρεύσιμων ειδών στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Το κείμενο της υπουργικής απόφασηςαναφέρει τα εξής:

Α. Εγκρίνουμε τη λήψη ειδικών μέτρων περιορισμού της θηρευτικής δραστηριότητας στις περιοχές που επιτρέπεται η θήρα στη νήσο Ρόδο, λόγω των δασικών πυρκαγιών, ως ακολούθως:

1. Επιτρέπεται η θήρα στη νήσο Ρόδο κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.

2. Περιορίζεται η χρονική περίοδος θήρας του Λαγού (Lepus europaeus) από 15 Σεπτεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2023.

3. Μειώνονται οι ημέρες θήρας του Λαγού και της Νησιώτικης Πέρδικας (Αlectoris chukar) σε δύο (2) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη και Κυριακή).

4. Μειώνεται η ημερήσια κάρπωσης της Νησιώτικης Πέρδικας σε δύο (2) άτομα ανά ημερήσια έξοδο.

Β. Τροποποιούμε τις παρ. 2 και 12 του Κεφαλαί- ου Β «ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/85599/2679/11-08-2023 υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, κατά το χρονικό διάστημα από 20.08.2023 μέχρι 15.09.2023 στις ζώνες διάβασης και από 15.09.2023 μέχρι και τις 29.02.2024 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). Ο ανωτέρω περιορισμός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που συγκροτούνται από τις δασικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα και των ομάδων κυνηγών που δραστηριοποιούνται δυνάμει της υπό στοιχεία 147/21886/25.01.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 313)».

«12. α) Στην Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) Λέσβου (συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Λήμνου) επιτρέπεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας τις παρακάτω ημερομηνίες: Σάββατο: 16.09.2023 και Κυρια- κές: 17.09.2023, 24.09.2023, 01.10.2023, 08.10.2023, 15.10.2023, 22.10.2023 και 29.10.2023, συνολικά για οκτώ (8) εξόδους».

Γ. Απαγορεύουμε την άσκηση της θήρας για όλα τα θηρεύσιμα είδη που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/85599/2679/11-08-2023 υπουργική απόφαση, στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω των δασικών πυρκαγιών που έχουν πλήξει την Π.Ε Έβρου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΔΔ/85599/2679/11-08-2023 υπουργική απόφαση.

Εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των Δασικών Υπηρεσιών για την έκδοση Δασικών Αστυνομικών διατάξεων (Δ.Α.Δ) για την εφαρμογή της παρούσας.

………………

Σχετική απόφαση:
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87999/2804/25.08.2023 (Β΄ 5194) Τροποποίηση ρυθμιστικής απόφασης θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2023-2024.


ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: