ΠΕΔΔΥ: «Σχέδια Αντιπυρικής Προστασίας που δεν έγιναν ποτέ…»

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ).


Σχέδια Αντιπυρικής Προστασίας που δεν έγιναν ποτέ…

Αναρωτιόμαστε τι δεν πήγε καλά τη φετινή χρονιά και πόσο έτοιμοι είμαστε, σαν πολιτεία να διαχειριστούμε το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών, που όπως επιβεβαιώθηκε ξεπερνούσε την επιχειρησιακή δυνατότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ένα βασικό στοιχείο της δημόσιας συζήτησης (που τίθεται και δημοσιογραφικά), αποτελεί το αν υπάρχουν και εφαρμόζονται κοινά επιχειρησιακά σχέδια δράσης για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, τα οποία θα υλοποιούνται από όλους τους φορείς Πολιτικής Προστασίας και θα εξασφαλίζουν ένα ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο στην κατάλληλη κλίμακα (κλίμακα Δασαρχείου), ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί, να είναι αποτελεσματικό και να μπορεί να γίνουν διορθώσεις στις όποιες επιχειρησιακές αδυναμίες έχει, όταν εφαρμόζεται στην πράξη.

Η ανάγκη αυτών των κοινών επιχειρησιακών σχεδίων είχε εντοπιστεί, σαν ανάγκη, για την αποτελεσματική διαχείριση των πυρκαγιών στα δάση από την Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε, μετά την τραγωδία στο Μάτι και η αναγκαιότητα ολοκλήρωσής τους είχε οδηγήσει στο να ενταχθούν οι σχετικές μελέτες στο σχετικό προγραμματισμό του Υ.Π.ΕΝ το οποίο έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και την ανάθεση τους σε ειδικούς μελετητές.

Με μια μικρή αναζήτηση διαπιστώθηκε ότι πραγματικά είχαν γίνει τα απαραίτητα βήματα, για μια σειρά αντιπυρικών σχεδίων δράσης για τις επικίνδυνες για έναρξη δασικών πυρκαγιών της Χώρας και είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Οι περιοχές στις οποίες αφορούσε ο σχεδιασμός ήταν όλες περιοχές υψηλής προτεραιότητας (επικινδυνότητας) στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και οι καμένες φέτος περιοχές στα Δασαρχεία Αλεξανδρούπολης και Πάρνηθας, στην Εύβοια, στη Βοιωτία, στη Δωδεκάνησο και άλλες περιοχές της χώρας, ως εξής:

Το ερώτημα που προκύπτει σήμερα και εκτιμούμε ότι έχει μεγάλη σημασία, είναι αν ολοκληρώθηκαν αυτές οι απαραίτητες για την αντιπυρική προστασία των δασών ειδικές μελέτες.

Η ενημέρωση που έχουμε κατέδειξε ότι οι σχετικές προσκλήσεις προς τους μελετητές για να αναλάβουν τις σχετικές μελέτες είχαν γίνει από το Νοέμβριο του έτους 2022 μέσω του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ (με τη γνωστή πλέον διαδικασία που το Υ.Π.ΕΝ αναθέτει διαγωνιστικές διαδικασίες στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ λόγω της δυνατότητας του να επιταχύνει τις διαδικασίες ανάθεσης και παραλαβής των μελετών).

Η υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερομένους μελετητές έγινε στις αρχές Νοεμβρίου (7-11-2022).

Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ ζήτησε από τους μελετητές να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που ζητούσε για την ανάθεση των μελετών στις αρχές Φεβρουάριου (06/02/2023) οι οποίοι σχεδόν αμέσως υπέβαλαν τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν (16/02/2023).

Από την ημερομηνία αυτή χρειάστηκαν κάποιοι μήνες (12-05-2023) για να ενημερωθούν οι ανάδοχοι για την ανακήρυξη τους ως προσωρινών αναδοχών και να κληθούν να καταθέσουν τις σχετικές εγγυητικές επιστολές (24-08-2023 η πρόσκληση για υποβολή εγγυητικών και από 01/09/2023 η υποβολή τους).

Εν τω μεταξύ τα δάση στον Έβρο, τη Ρόδο τη Βοιωτία, την Αττική κάηκαν…

Είναι βέβαιο ότι κάποια θέματα που αφορούν στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του Ελληνικού Δημοσίου πρέπει σαν πολιτεία να τα ξαναδούμε. Εμείς προτείνουμε από μηδενική βάση την αξιολόγηση, χωρίς εξαιρέσεις, όλων των φορέων. Ασφαλώς θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι η συνεργασία με το ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ ή με ιδιωτικούς φορείς (ανάδοχοι αναδασώσεων κ.λ.π) που καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια, είναι ο αμεσότερος τρόπος ανάθεσης μελετών ή εκτέλεσης έργων για την αντιπυρική προστασία και την αναδημιουργία των δασικών οικοσυστημάτων, που σημειώνεται ότι στη χώρα μας αποτελούν (κατά κύριο λόγο) δημόσια περιουσία. Ο τρόπος αυτός επιλέγεται με την αιτιολογία της υποστελέχωσης των δασικών υπηρεσιών (για την οποία όμως ευθύνονται διαχρονικά όλες οι Κυβερνήσεις) και την περιορισμένη δυνατότητά τους να αναλάβουν το βάρος του όλου σχεδιασμού.

Όμως, με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στα δάση μας που σαφώς συνδέονται με τα έργα πρόληψης που προηγήθηκαν αλλά και με τον γενικότερο επιχειρησιακό σχεδίασμά – δόγμα – που ακολουθήθηκε στην πράξη από το Π.Σ, φάνηκε ότι υπάρχουν αδυναμίες τόσο στην αποτελεσματικότητα του Π.Σ. (πρόβλημα επιχειρησιακό) όσο στον προγραμματισμό και εκτέλεση των έργων πρόληψης, τα οποία είναι λάθος να παραβλέπουμε.

Για το λόγο αυτό χρειάζεται αντί για την εξαγγελία ημίμετρων γενικού περιεχομένου να γίνουν σοβαρές μεταρρυθμίσεις.

Ειδικότερα για την πρόληψη των πυρκαγιών, είναι αξιοσημείωτο ότι οι καθυστερήσεις τη φετινή περίοδο αφορούν τόσο στην ανάθεση των έργων πρόληψης μέσα από το πρόγραμμα «antinero II» όσο και στα απαραίτητα αντιπυρικά σχέδια, τα οποία ανατέθηκαν από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ καθυστερημένα όταν τα δάση μας είχαν πλέον παραδοθεί στη μοίρα τους…

Η λύση που καταλήγουμε είναι ότι απαιτείται, η πολιτεία να ενισχύσει το ρόλο και την οικονομική δυνατότητα των Δασικών Υπηρεσιών να εκπονούν διαχειριστικά σχέδια για όλα τα δάση της Χώρας, να εφαρμόζουν στην πράξη την επιστημονική γνώση και το νομοθετικό πλαίσιο σε όλα τα αντικείμενα που διαχειρίζονται και να εποπτεύουν με επάρκεια τα έργα που υλοποιούνται από διάφορους ιδιωτικούς φορείς στα δάση.

Για τους σκοπούς αυτούς είναι απαραίτητο να στελεχωθούν επιστημονικά οι δασικές υπηρεσίες, με κατ’ εξαίρεση διαδικασίες ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν επιστημονικά όλους τους δασοκομικούς σκοπούς με τους οποίους συνδέεται η διαχείριση των δασών (απόληψη ξυλώδους όγκου, προστασία εδαφών, οικοσυστημικές υπηρεσίες και αναψυχή), να ολοκληρώνουν έγκαιρα τα προληπτικά και προκατασταλτικά έργα για τη μείωση του αριθμού των πυρκαγιών και τη μείωση των καμένων εκτάσεων και να μπορούν να υποστηρίζουν την μεταπυρική αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και των ζημιών στα έργα υποδομής, ως βασικοί συντελεστές του συστήματος Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: