Προκήρυξη για 184 θέσεις Δασοπόνων στις Δασικές Υπηρεσίες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 2ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  για την πλήρωση συνολικά χίλιων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.843) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου.

Στις προκηρυσσόμενες θέσεις περιλαμβάνονται και 184 θέσεις για Δασοπόνους [ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ,ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΙΔ.ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ (κωδικοί θέσεων 1708 έως 1821)] στις Δασικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειες (δείτε σε πίνακα τις 184 θέσεις).

Αίτηση για την κάλυψη των θέσεων δύνανται να υποβάλουν οι επιτυχόντες/ούσες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που διεξήχθη τον Μάρτιο.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών αρχίζει στις 17 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμό τους κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Α.Σ.Ε.Π..

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν:

  1. Αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).
  2. Παράβολο τριών (3) Ευρώ.
  3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΒ/2023 (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 31) Πλήρωσης συνολικά χίλιων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.843) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β ́ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: