Εποχικές ανάγκες

Έξι (6) θέσεις στην Δ/νση Δασών Γρεβενών

Η Διεύθυνση Δασών Γρεβενών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Δασών Γρεβενών

Πρόσληψη προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες για τη κάλυψη εποχικών αναγκών

Όλες οι αποφάσεις και οι ανακοινώσεις που αφορούν την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για το έτος 2013 θα καταχωρούνται πλέον στη σελίδα “Προσλήψεις εποχικού προσωπικού“ 22-5-2013 Απόφαση κατανομής θέσεων εποχικού προσωπικού 17-5-2013 Σύμφωνα με ανεπίσημη… Read More ›