ΚΥΑ

Νέα ΚΥΑ για χώρους εκγύμνασης και αγώνες κυνηγετικών σκύλων στις Ε.Κ.Π.

Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ε.Κ.Π.).

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος

H απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία καθορίζεται το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ)

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: Αύξηση της αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΚΥΑ) αυξάνεται η μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή σε Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου

Σκοπός της απόφασης είναι να θέσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα

Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής διακίνησης των δικαιολογητικών βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή οι δαπάνες

KYA για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Με κοινή απόφαση των αναπλ. υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται οι πόροι, η διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος χρηματοδότησης των Δήμων για την παροχή φροντίδας, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Συγκρότηση «Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής» για τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας

Στη συγκρότηση Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Κ.Γ.Ε.) γγια τα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.