Προσλήψεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΓΒ/2023: Κατανομή θέσεων Δασολόγων

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά 4.276 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Δ/νση Δασών Βοιωτίας: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού (5 θέσεις)

Η Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Βοιωτίας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και έναν/μία (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού / Λογιστικού

Διεύθυνση Συντονισμού (Λάρισα): Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού (5 θέσεις)

Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Ε.Ε.Δ.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει τις θέσεις δύο (2) ατόμων ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) ατόμων ΤΕ Δασοπόνων και ενός (1) ατόμου ΠΕ Οικονομικού/Λογιστικού

Θ. Σκυλακάκης: Σε έξι μήνες από τώρα η δασική υπηρεσία θα έχει πολύ μεγαλύτερο ανθρώπινο δυναμικό

Σχολιάζοντας τις παρατηρήσεις για τις δασικές υπηρεσίες ανέφερε ότι είναι στρατηγικού χαρακτήρα και έχουν ήδη δρομολογηθεί για το πρώτο τετράμηνο του 2024, οι πρώτες 500 προσλήψεις δασολόγων και δασοπόνων μετά από 20 χρόνια.

Ευ. Γκουντούφας: Οι άξονες για την αποτελεσματική πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

Οι τέσσερις άξονες για την αποτελεσματική πρόληψη των δασικών πυρκαγιών που επισήμανε ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Ευάγγελος Γκουντούφας, μιλώντας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής.

Θ. Σκυλακάκης: Ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών με 1200 προσλήψεις

Σε 1.200 προσλήψεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού για την ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών θα προχωρήσει η κυβέρνησης, όπως εξήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης

Δ/νση Δασών Ευβοίας: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Η Διεύθυνση Δασών Ευβοίας της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Δασολόγων

Δ/νση Δασών Μαγνησίας: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Η Δ/νση Δασών Μαγνησίας θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού /Λογιστικού

Δασαρχείο Βόλου: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Το Δασαρχείο Βόλου θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού, σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ, για δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων και ένα (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού

Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων της ΕΕΔΠ Αττικής θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για τρεις (3) υπάλληλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και έναν/μία (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων

Δασαρχείο Αιγάλεω: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Το Δασαρχείο Αιγάλεω θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ για τρείς (3) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων και δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, και έναν/μία (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού