Πυροσβεστική Διάταξη

Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η νέα πυροσβεστική διάταξη για το καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών.

ΦΕΚ: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους

Με απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη εγκρίνεται η υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστική διάταξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος που αφορά τον καθορισμό των μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους.