Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

Πρόσληψη ενός δασολόγου στο Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μούστου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ με διάρκεια σύμβασης 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης

Ασβός: ένα ξεχωριστό νυχτόβιο ζώο

Ο ασβός είναι ένα ζώο που έχει συνδυαστεί με τη δυσοσμία κυρίως, όμως, για είδη εκτός Ευρώπης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε ορισμένα είδη ασβών υπάρχουν αδένες στην περιοχή των γεννητικών οργάνων με δύσοσμο έκκριμα