LIFE IP 4Natura

Τα αποτελέσματα διαγωνισμού του ΥΠΕΝ για 8 συμβάσεις σε έργο LIFE

Εγκρίθηκαν οι προσωρινοί πίνακες με τη σειρά κατάταξης των προτάσεων καθώς και των αποκλεισθέντων για τις οκτώ (8) συμβάσεις στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα»