Τα αποτελέσματα διαγωνισμού του ΥΠΕΝ για 8 συμβάσεις σε έργο LIFE

Με απόφαση της Γ.Γ. Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) εγκρίνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/002σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου, με σκοπό την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων για τα μέρη που αφορούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με την ίδια απόφαση εγκρίνονται οι προσωρινοί πίνακες με τη σειρά κατάταξης των προτάσεων καθώς και των αποκλεισθέντων για τις οκτώ (8) συμβάσεις έργου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως παρατίθενται στο παράρτημα της απόφασης.

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσης απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης του παραρτήματος της απόφασης καθίστανται οριστικοί.

Απόφαση έγκρισης και Παράρτημα με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.16 MB]

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: