Δασαρχεία: Δωρεάν καυσόξυλα κατά της λαθροϋλοτομίας

Της ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Πρόγραμμα παροχής δωρεάν ξυλείας ή καυσόξυλων με μειωμένο μίσθωμα εφαρμόζουν δεκάδες δασαρχεία ανά τη χώρα, προκειμένου να ελαττωθούν τα φαινόμενα λαθροϋλοτομίας και να εκτονωθεί η πίεση πρός τα δασικά οικοσυστήματα.

Πρόγραμμα εκτέλεσης υλοτομιών υπό την επίβλεψη της Δασικής Υπηρεσίας σε καθορισμένες περιοχές εξήγγειλε το ΥΠΕΚΑ, με σκοπό να πατάξει τη λαθροϋλοτομία

Πρόκειται για μια συγκροτημένη και συντεταγμένη διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν περίπου 100 δασαρχεία. Ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 2012 και αφορά πρωτίστως κατοίκους ευρισκόμενους σε μειονεκτική θέση ή ορεινούς παραδασόβιους πληθυσμούς.

Εγκύκλιος

Το ΥΠΕΚΑ, αναγνωρίζοντας τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχουν προσλάβει οι λαθροχειρίες εντός των δασών, εξέδωσε δυο εβδομάδες πριν κατεπείγουσα εγκύκλιο, με την οποία επρόκειτο να τεθεί σε άμεση εφαρμογή συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτέλεσης υλοτομιών υπό την επίβλεψη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, σε προκαθορισμένες περιοχές, για συγκεκριμένο διάστημα και ποσότητες. Απώτερος στόχος ήταν όχι μόνο να μην αναγκάζονται οι κάτοικοι των περιοχών να λαθροϋλοτομούν, αλλά και να περιφρουρούν τα δάση της περιοχής τους από «εισβολείς».

Ομως, παρά τις όποιες καλές προθέσεις, η πρόβλεψη παραμένει στα «χαρτιά», πρακτικά ανεφάρμοστη. Ο νόμος 1735/1986 στο άρθρο 23, παρέχει τη δυνατότητα στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης να καθορίσει είτε ο ίδιος είτε να εξουσιοδοτήσει τους γενικούς γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να ρυθμίσουν το ωράριο λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών ώστε να μπορέσουν οι δασοφύλακες να απασχολούνται κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις αργίες. Η σχετική διευθέτηση δεν έχει γίνει ακόμη.

Για την κάλυψη των δαπανών του προγράμματος έχει ήδη εξασφαλισθεί η εκταμίευση 1 εκατ. 400 χλιάδων ευρώ από το «Πράσινο Ταμείο».

Επί του παρόντος τα δασαρχεία, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κινούνται στα όρια που θέτουν οι κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, αναμένοντας την τελική ρύθμιση.

Αλλο πρόγραμμα αφορά την παροχή καυσόξυλων στους κατοίκους με χρηματοδότηση του υπουργείου από το πρόγραμμα Κρατικής Εκμετάλλευσης Δασών. Δόθηκαν κατ’ αυτό τον τρόπο περίπου 1.600 τόνοι σε 600 οικογένειες, με αντίτιμο από 31 έως 38 ευρώ ο τόνος.

Παράλληλα, βάσει του Π.Δ. 86/69 περι μίσθωσης συστάδων σε δασικούς συνεταιρισμούς, δόθηκαν 3.000-3.500 τόνοι σε κατοίκους ορεινών περιοχών με τιμή από 56 έως 58 ευρώ ο τόνος. Οι συνεταιρισμοί κόβουν και μεταφέρουν ξύλα πληρώνοντας στο «Πράσινο Ταμείο» μίσθωμα που καθορίζεται από υπουργικές αποφάσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας καλύπτονται πρώτα οι ανάγκες κατοίκων.

«Στο Κιλκίς εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το Π.Δ. και αποδώθηκαν έσοδα στο “Πράσινο Ταμείο”. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην οικονομική κρίση να μεταταραπεί σε οικολογική», τονίζει ο Θέμης Πολιτίδης, δασάρχης Κιλκίς.

Την ίδια στιγμή, το δασαρχείο Γουμένισσας, με παρόμοιες διαδικασίες έδωσε σε περισσότερες από τριακόσιες οικογένειες ξυλεία, με τιμή που κυμάνθηκε στα 35 ευρώ ανά τόνο. Δόθηκε προτεραιότητα σε συνταξιούχους ΟΓΑ, στρατευμένους, πολύτεκνους κ.ά.

Διατάξεις

Ακόμη 1.400 οικογένειες παραδασόβιων χωριών υπήχθησαν σε ειδικές ρυθμιστικές διατάξεις και προμηθεύτηκαν στις ίδιες τιμές περίπου 8 χιλιάδες τόνους, κατά την περίοδο από Σεπτέμβρη έως 15 Δεκεμβρίου. Η υλοτομία έγινε παρουσία των προέδρων των τοπικών συμβουλίων από έμπειρους υλοτόμους.

Παράλληλα «έτρεξε» και πρόγραμμα δωρεάν παροχής από τον Ιούλιο μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, ύστερα από ρυθμιστική διάταξη.

Στο μεταξύ στις 24 Ιανουαρίου πρόκειται να δημοσιοποιηθούν και οι προτάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για τη λαθροϋλοτομία. Μεταξύ αυτών που συζητούνται, όπως δηλώνει στην «Ε» η Διονυσία Αυγερινοπούλου, πρόεδρος της Επιτροπής, είναι «η τηλεπαρακολούθηση της παράνομης δραστηριότητας με χρήση νέων τεχνολιογιών».

πηγή: www.enet.grΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Υλοτομίες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: