Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για γεωτεχνικούς του δημοσίου στις Σέρρες

logoΤο Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.) αποτελεί πιστοποιημένο φορέα επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων (Ν.3801/2009) και συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο “Κοινό πλαίσιο για την παροχή τυποποιημένων υπηρεσιών στους γεωτεχνικούς για την (τηλε)κατάρτιση στους φυσικούς κινδύνους – πολιτική προστασία και για την προώθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας”, με ακρωνύμιο “GEO-PROMOTION”, το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2007-2013.

Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση φυσικών πόρων για την πρόληψη / αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» στις  Σέρρες  (Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  Π.Ε.  Σερρών, Τέρμα Ομονοίας, ισόγεια αίθουσα εξετάσεων – κτίρια πρώην ΔΕΒ) απο τις 18/2 εως 8/4/2013.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας εκατό (100) εκπαιδευτικών ωρών και ολοκληρώνεται σε δεκαεννέα (19) μέρες, 3 φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, στις ώρες 16.00 – 20.15, εκτός των ημερών 07/03, 18/03 και 25/03.

Απευθύνεται σε εργαζόμενους του δημόσιου τομέα με την ειδικότητα του γεωτεχνικού (γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι, ιχθυολόγοι και κτηνίατροι).

Το πρόγραμμα είvαι πιστοποιημέvο και σε κάθε εκπαιδευόμενο που συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις αξιολόγησης- πιστοποίησης  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  χορηγείται  ειδική  Βεβαίωση  Πιστοποίησης,  με  βάση  τη  διαδικασία  που προβλέπει  η  υπ.  αρ.  ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.  19975  (ΦΕΚ  1592/τ.  Β/30.09.2010)  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  περί  καθιέρωσης  νέου  Συστήματος  Πιστοποίησης  της  Επιμόρφωσης των  υπαλλήλων  του  Δημοσίου,  των  Ν.Π.Δ.Δ.  και  των  Ο.Τ.Α.  α’  και  β’  βαθμού,  η  οποία  συνεπάγεται  τη  μοριοδότηση  με ένα (1) μόριο ανά επτά (7) ώρες εκπαίδευσης (Ν.3528/2007).

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

•      Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή

•      Εθνική και Ευρωπα’ίκή νομοθεσία και πολιτικές

•      Σεισμοί

•      Θαλάσσια κύματα βαρύτητας (Τσουνάμι) – Ηφαίστεια

•      Κατολισθήσεις – Πλημμύρες

•      Δασικές πυρκαγιές

•      Διαβρώσεις – Ερημοποίηση

•      Ενέργεια και περιβάλλον

•      Ρύπανση – Διαχείριση αποβλήτων

•      Μετεωρολογία

•      Νέες τεχνολογίες – Επικοινωνία

•      Πολιτική Προστασία – Μέτρα αυτοπροστασίας

Αίτηση Συμμετοχής: ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ (Ενημερωτική Εγκύκλιος) και ΕΔΩ (Ιστοσελίδα Δ.Ι.Δ.Δ.)ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: