Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α. στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τροποποίηση του άρθρου 2 της αριθμ. 262066/19−2−2009 (ΦΕΚΒ 327) υπουργικής απόφασης. Ολόκληρη η Αριθμ.: 1058/114595/14-12-2012 Απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΕΔΩ)ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Νομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: