Δημοσιεύτηκε ο ν. 4109/2013 για την κατάργηση και συγχώνευση φορέων του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4109/2013 για την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 16/23.01.2013) [PDF]. Με τις διατάξεις του νόμου, προβλέπεται κατάργηση και συγχώνευση φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ενώ με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Νόμου ρυθμίζεται το έργο και η λειτουργία της νεοσυσταθείσας «Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου».

Η Γενική Γραμματεία αποτελεί αυτοτελή επιτελική δημόσια υπηρεσία και υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρωθυπουργό. Ως αποστολή, έχει το συντονισμό και την εποπτεία των δράσεων για την εφαρμογή του κυβερνητικού έργου. Τέλος, με το άρθρο 26 του Ν. 4109/2013 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας ενώ με το άρθρο 29, καθορίζεται ο χρόνος καταβολής των δύο τελευταίων δόσεων της έκτακτης παροχής προς τους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

πηγή: www.lawnet.grΚατηγορίεςΝομοθεσία

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: